สถาบันเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Templeton Secondary School

Templeton Secondary School ก่อตั้งในปี 1927 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยุ่ทางตะวันออกเฉียงหนือของแวนคูเวอร์ มีนักเรียนประมาณ 900 คน รับนักเรียนเกรด 8-12 (อายุ 13 ปี – 17 ปี) สถาบันมีวิชาเลือกให้สามารถเลือกเรียนได้ เช่นการผลิตภาพยนตร์และดนตรี 

เรียนต่อมัธยมแคนาดา South Hill Education Centre

South Hill Education Centre เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งอยู่ทาง Fraser area ของแวนคูเวอร์ รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปี มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน 

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Sir Winston Churchill Secondary School

Sir Winston Churchill Secondary School ก่อตั้งเมื่อปี 1956 เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมของรัฐบาลตั้งอยู่ Marpole ทางตอนใต้ของแวนคุเวอร์ รับตั้งแต่เกรด 8-12 (อายุ 13 ปี – 17 ปี) 

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Sir Charles Tupper Secondary School

Sir Charles Tupper Secondary School ก่อตั้งเมื่อปี 1959 เป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคุเวอร์ 

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Prince of Wales Secondary School

Prince of Wales Secondary School 1,285 Grad 8-12 สโมสรและกิจกรรมต่างๆ มากมาย โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตที่พักอาศัย Arbutus ของเมืองแวนคูเวอร์

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Point Grey Secondary School

Point Grey Secondary School เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐที่ตั้งอยู่ในย่านเคอร์ริสเดลและชัคเนสซี่ ของแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีนักเรียนกว่า 1,200 คน เปิดสอนในระดับ Grad 8-12 เน้นเจาะลึกด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และกีฬา โรงเรียนให้โอกาศนักเรียนในการเลือกศึกษาสาขาวิชาต่างๆ  

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Magee Secondary School

Magee Secondary School โรงเรียนมัธยมของรัฐ West 49th Avenue ในแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในย่านเคอร์ริสเดล มีนักเรียนกว่า 1,100 คน เปิดสอนในระดับ Grad 8-12เด่นค้านวิชาการและดนตรี โรงเรียนให้โอกาสนักเรียนในการเลือกศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมชมรม และทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Kitsilano High School

Kitsilano High School เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล ตั้งอยู่ในย่าน Kitsilano ของเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีนักเรียนประมาณ 1,380 คน เปิดสอนในระดับ grades 8-12 มีจุดเด่นด้านหลักสูตรวิชาการ ศิลปะ และกีฬา โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านที่มีสถาที่สำคัญ ติดหาด Kitsilano การเดินทางสะดวกสะบาย

เรียนต่อมัธยมแคนาดา King George Secondary School

King George Secondary School เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลตั้งอยู่ที่ West End เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีนักเรียนประมาณ 500 คน ในระดับ 8 ถึง 12 โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมระหว่าง Stanley Park และย่านใจกลางเมือง โรงเรียนมีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและเปิดสอนหลักสูตรทางวิชาการและวิชาเลือก

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Killarney Secondary

โรงเรียนมัธยมของรัฐในแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา เป็นโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน ใน Grade 8-12 อาจารย์และบุคลากรกว่า 167 คน มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายสโมสรมากกว่า 35 สโมสร และโปรแกรมกีฬาระหว่างโรงเรียนมัธยม Killarney Secondary มีการลงทะเบียนเรียนที่สูงที่สุดในเขตในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์