สถาบันเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Milner School Of English – Wimbledon, London

Milner School ได้รับการรับรองโดย British Council และเป็นสมาชิกของ English UK โรงเรียนเป็นที่รู้จักในการมีสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง การสอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ และความคุ้มค่าของค่าเรียน

Bucksmore Education

เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1979 ตั้งอยู่ใจกลางลอนดอน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษ

Language Specialists International (LSI Portsmouth)

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Portsmouth อยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง, ห้องสมุดและสถานนีรถไฟ ยังสามารถเดินไปชายทะเลได้อีกด้วย สามารถเดินทางไปลอนดอนด้วยเครื่องบินประมาณ 75 นาที

University of Sussex - Brighton

ตั้งอยู่ในเขต East Sussex เมือง Brighton เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศอบอุ่น  สวยงาม พร้อมด้วยร้านอาหาร ร้านค้า อุปกรณ์การเรียนทันสมัย มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นทางด้านงานวิจัย โดยได้รับรางวัล Nobel Prize และอยู่ในกลุ่ม Royal Society และ British Academy

University of Surrey - Guildford

ตั้งอยู่ในเมือง Guildford ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ โดยแคมปัสหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Stag Hill ใกล้กับตัวเมือง Guildford ติดกับ Guildford Cathedral แคมปัสที่สองตั้งอยู่ที่ Manor Park ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแคมปัสหลัก ใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนเพียง 30 นาที และสะดวกในการเดินทางสู่ทั้งสนาม Gatwick และ สนามบิน Hearthrow

University of Strathclyde - Glasgow

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 2 วิทยาเขต และเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 คณะด้วยกัน โดย วิทยาเขต John Anderson Campus ตั้งอยู่ที่กลางเมือง Glasgow เป็นที่ตั้งของคณะนิติศาสตร์, ศิลปะศาสตร์, สังคมศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิทยาเขต Jordanhill Campus ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ Glasgow เป็นที่ตั้งของคณะครุศาสตร์

University of Lincoln เมือง Lincoln UK

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในฐานะมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยที่สุดในเขต East Midlands และอยู่ใน 15 อันดับแรกของประเทศและอันดับที่ 23 ของประเทศในด้านความพึงพอใจของนักศึกษา

University of Leicester - Leicester

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ ณ เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 19,000 คน หลักสูตรต่างๆ ที่นี่เน้นการวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ศิลปะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์

The University of Law - London Bloomsbury

เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในนวัตกรรมการศึกษากฎหมายระดับมืออาชีพสำหรับนักกฎหมายในอนาคตและการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับแทบทุก บริษัท กฎหมายในสหราชอาณาจักร

Royal Holloway, University of London

มีวิทยาเขตหนึ่งอยู่ที่เอแกห์ม มณฑลเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ หลักสูตรต่างๆ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี และนานาชาติ ภาควิชาต่างๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ ภาควิชาการศึกษา, ศิลปะ, และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ การบริหารและเศรษฐศาสตร์