ติดต่อเรา

มาตรฐานศักยภาพทีมงาน
บริการด้วยความประทับใจ

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศเดอะดีน อินเตอร์
เลขที่ 29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 8 ห้อง 8I
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

Tel: +66 (0) 2254 4868+66 (8) 1688 8252
Mobile:

Email: info@thedeaninter.com