ติดต่อเรา

มาตรฐานศักยภาพทีมงาน
บริการด้วยความประทับใจ

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศเดอะดีน อินเตอร์
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 05
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 (0) 2656 4868 Fax: +66 (0) 2656 4866
Mobile: +66 (0) 81 688 8252, +66 (0) 87 905 9456

Email: info@thedeaninter.com