การยื่นขอวีซ่าสหรัฐ กำลังประสบปัญหาทางด้านเทคนิค

โปรดทราบ:

ในขณะนี้ระบบการดำเนินการหนังสือเดินทางและวีซ่าของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯกำลังประสบปัญหาทางด้านเทคนิค ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หากแต่เกิดขึ้นทั่วโลก กรมการกงสุลต้องขออภัยในความไม่สะดวกใดๆที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้และเรากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ

ข้อขัดข้องดังกล่าวมีผลทำให้แผนกกงสุลไม่สามารถพิมพ์วีซ่าถาวร และวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่ที่ได้รับอนุมัติหลังวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ได้  นอกจากนี้สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่า (DS-160) ที่ท่านได้ส่งทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

สำหรับผู้ที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่าระหว่างวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2558 และได้ยื่นใบสมัคร DS-160 ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558  ท่านต้องดำเนินการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าใหม่โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แจ้งในเว็บไซต์นี้ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-appointmentschedule.asp

ผู้ที่ส่งใบสมัคร DS-160 ทางออนไลน์ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ท่านสามารถมารับการสัมภาษณ์วีซ่าตามที่นัดหมายไว้ได้

ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางอย่างเร่งด่วนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการขอทำนัดสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-expeditedappointment.asp

ในการนี้ หากอาจต้องรอสายนานหากท่านโทรศัพท์ไปที่คอลล์เซ็นเตอร์ศูนย์บริการข้อมูลสหรัฐฯเนื่องจากมีผู้โทรศัพท์เข้าไปจำนวนมาก ดังนั้น ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th_th หรือส่งอีเมล์มาทาง “ติดต่อเรา” ได้

ขณะนี้ทางสถานทูต/สถานกงสุลสหรัฐฯได้เริ่มใช้โครงการยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ต่ออายุวีซ่าชนิดเดิมอย่างเป็นทางการแล้ว หากท่านยื่นขอวีซ่าภายใต้โครงการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท่านจะต้องอ่านคำถามแต่ละข้ออย่างละเอียดและตอบคำถามให้ถูกต้อง เนื่องจากการตอบคำถามผิดจะสามารถส่งผลให้การดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครวีซ่าของท่านล่าช้าได้

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030