ข้อมูลประเทศแคนาดา

ข้อมูลประเทศ

ชนชาติอะบอริจินคือชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแคนาดา จนกระทั่งเมื่อสี่ร้อยปีที่แล้วมีนักเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษได้เริ่มสำรวจประเทศนี้ การตั่งรกรากโดยถาวรของชนชาติจากสองประเทศนี้ จึงเริ่มขึ้นในช่วงต้นคริสตศักราชที่ 16 ผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากเกาะอังกฤษหรือยุโรปตะวันออกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี 1945 วัฒนธรรมแคนาดาได้เพิ่มความหลากหลายขึ้นจากการเพิ่มจำนวนของชนชาวยุโรปตอนใต้ ชาวเอเชีย ชาวลาตินอเมริกา และชาวเกาะคาริบเบียน โดยผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ปัจจุบัน แคนาดาประกอบด้วย 10 มณฑล 3 เทอร์รีทอรี่ ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาดา ที่สืบเชื้อสายหลากหลายจากทุกๆ ที่ทั่วโลก ชาวแคนาดามีประชากรมากกว่า 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของประชากรมีถิ่นฐานเดิมมาจากประเทศต่างๆ ที่ไม่ใช่จากอังกฤษ หรือฝรั่งเศส จากผลการสำรวจหลายปีที่ผ่านมาขององค์การสหประชาชาติพบว่าแคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่เหมาะแก่การดำรงชีพมากที่สุดในโลก การสำรวจนี้ได้ประเมิณคุณภาพชีวิตใน 174 ประเทศ และใช้องค์ประกอบชี้บ่งมากกว่า 200 อย่าง แคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงในด้านการศึกษา และระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์) มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น เมื่องหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา คือแวนคูเวอร์ โตรอนโต และมอนทรีออลถูกจัดให้เป็นเมืองติดอันดับโลกที่มีความน่าอยู่ เหมาะกับการทำงาน มีความสะอาด ปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป

แผนที่แคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่(ร้อยละ 75) ของชาวแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ที่ควิเบค ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ แต่ชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศ 

อ้างถึงการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 1991 ร้อยละ 82 ของประชากรชาวควิเบคใช้ภาษาฝรั่งเศษเป็นภาษาแม่ และร้อยละ 83 ของประชากรชาวควิเบคใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาพูดที่บ้าน 

โดยทั่วไปแล้ว คาดว่ามีประชากรทั่วโลก 800 ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษและ 250 ล้านคนที่พูดภาษาฝรั่งเศส โดยเหตุที่แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้สองภาษา แคนาดาจึงให้การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แรก (ESL) และการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง (FSL) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือทั้งสองภาษา

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศของแคนาดามีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งที่เส้นรุง้ที่ 70 ไปจนถึงแนวป่าอันเขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง 

หลายปีที่ผ่านมา ชาวแคนาเดียนได้ปรับตัวอย่างมากให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีสถาพอากาศอันหนาวเหน็บ โดยการติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน ที่มีการติดตั้ง ระบบความร้อนเช่นเดียวกับที่ทางเดินระหว่างอาคารในสถานศึกษา

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Vancouver 3.0 4.7 6.3 8.8 12.1 15.2 17.2 17.4 14.3 10.0 6.0 3.5
Toronto -4.5 -3.8 1.0 7.5 13.8 18.9 22.1 21.1 16.9 10.7 4.9 -1.5
Ottawa -10.7 -9.2 -2.6 5.9 13.0 18.1 20.8 19.4 14.7 8.3 1.5 -7.2
Quebec -12.4 -11.0 -4.6 3.3 10.8 16.3 19.1 17.6 12.5 6.5 -0.5 -9.1

ระบบการศึกษาในแคนาดา

การศึกษาในแคนาดาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละมณฑลโดยแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป นักเรียนชาวแคนาดาจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 ? 5 ปี และใช้เวลาเรียน 1 ? 2 ปี ทั้งนี้แล้วแต่สมัครใจ เมื่อมีอายุครบ 6 ปี จะต้องเข้าเรียนชั้นเกรด 1 โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน โรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11, 12 หรือ (OAC) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้น ๆ เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ CEGEP ของ Quebec

  อายุ (ปี) 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 ปีขึ้นไป

  ระดับการศึกษา (Grade) อนุบาล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

อุดมศึกษา

British Columbia Vancouver ไม่บังคับ
แล้วแต่
สมัครใจ
     โรงเรียนประถมและมัธยม CEGEP อุดมศึกษา
Alberta Calgary      โรงเรียนประถมและมัธยม อุดมศึกษา
Ontario Toronto& Ottawa      โรงเรียนประถมและมัธยม อุดมศึกษา
Quebec Quebec& Montreal      โรงเรียนประถมและมัธยม อุดมศึกษา

1) ระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

การรับเข้าเรียน มี 2 ช่วงคือ เดือนกันยายน และต้นเดือนมกราคม / ต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่โรงเรียนและสถานศึกษาบางแห่งอาจจะยึดหยุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติในการรับสมัครเรียน ซึ่งอาจเปิดรับตลอดปีหรือปีหนึ่งหลายๆ ครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนและสถาบันนั้นๆ โดยทั่วไปนักศึกาต่างชาติควรเพื่อเวลานสำหรับการสมัครประมาณ 3 เดือนก่อนวันเปิดเรียน

ในโรงเรียนรัฐบาลจะไม่มีหอพักนักเรียน นักเรียนจะต้องหาที่พักเอง แต่โรงเรียนบางแห่งจะมีคณะกรรมการคอยดูแลหาที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยอาจจะจัดให้พักกับครองครัวชาวแคนาดาในท้องถิ่นนั้น และนักเรียนจ่ายค่าที่พักเป็นรายเดือน 

นอกจากนักเรียนไทยจะมีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศแคนาดาแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนด้วย แต่การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน เอกชนจะแตกต่างออกไป ดังนั้น ผู้สนใจควรติดต่อขอรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนกับศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์ โดยไม่สียค่าใช้จ่ายใดๆ 

2) ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สถาบันที่ทำการสอนทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ (Community College) ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในแคนาดา สถาบันเหล่านี้มีสาขาวิชาให้เลือกมากมายและค่าธรรมเนียมการศึกษาก็ไม่สูงจนเกินไป ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจบการศึกษาเร็วหรือผู้ที่มีเวลาน้อยในการเรียน สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ

 • การศึกษาทางด้านศิลปะและเทคโนโลยี
 • หลักสูตรวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพในด้านการค้า อุตสาหกรรมและหลักสูตรกึ่งวิชาชีพ เช่น บริหารธุรกิจ สาธารณสุขศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น
 • หลักสูตรการศึกษาสำหรับพัฒนาทักษะในการเรียน การใช้ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

โดยทั่ว ๆ ไป หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาจะมีการเรียนการสอนใน ระดับวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีการศึกษาระดับนี้ที่มหาวิทยาลัย บางหลักสูตรสามารถเทียบโอนไปยังมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ การเทียบโอนแต่ละที่จะมีระเบียบการโอนแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาจที่ทางศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์ ตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่จะทำการเทียบโอนหน่วยกิตด้วยตนเอง โดยไม่สียค่าใช้จ่ายใดๆ นักศึกษาต้องส่ง รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา และ รายละเอียดวิชาที่เรียน มาด้วย 

3) มหาวิทยาลัย (University) 

ภาคแรก จากเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 
ภาคที่ 2 จากเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
และมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดภาคฤดูร้อน (Summer) (พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม) นักศึกษาแคนาดาส่วนใหญ่จะไม่นิยมเรียนในช่วงหยุดภาคฤดูร้อน 
วันหยุด : เทศกาลคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม ? 2 มกราคม และหยุดอีก 2 ครั้ง คือ ในเดือนตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวสอบ 

ระยะเวลาของการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor?s degree) 
  โดยปกติจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 ? 5 ปี ในแคนาดาจะมีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่ 2 ประเภทคือ General Pass Degrees และ Honours Degree ในหลักสูตร Honours Degrees นี้ นักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อให้มีหน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรสอบ General Pass Degrees และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย หากนักศึกษาคิดจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ควรเรียนในหลักสูตรประเภท Honours Degrees

  ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง การเรียนหลักสูตรปริญญาตรีประเภท Pass Degrees ใช้เวลาเพียง 3 ปี และหลักสูตรปริญญาตรีประเภท Honours ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี แต่ในมหาวิทยาลัยบางแห่งหลักสูตรทั้ง 2 ประเภท จะใช้เวลาในการศึกษามากกว่า 5 ปี จะเป็นหลักสูตรวิชาชีพซึ่งจะต้องมีการฝึกงาน โดยการร่วมมือกันระหว่ามหาวิทยาลัยและ หน่วยงานที่นักศึกษาจะไปฝึกงาน สำหรับหลักสูตรที่จำเป็นต้องฝึกงาน คือ หลักสูตรบัญชี สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
   

 2. หลักสูตรปริญญาโท (Master?s degree) การศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศแคนาดาใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง ? 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถาบันและขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรและต้อง สอบ Comprehensive Examination (สอบประมวลความรู้) หรืออาจต้องทำวิจัยหรือเขียนรายงานวิทยานิพนธ์หรืออาจทั้งเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยก็ได้ และงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นี้สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ด้วย
   
 3. หลักสูตรปริญญาเอก (Doctoral หรือ Ph.D. Degree) นักศึกษาที่สนใจ ศึกษาต่อประเทศแคนาดา (Canada) ในระดับปริญญาเอก ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท หรือ 3 ปีหลังสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษามักใช้เวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอกนี้ จะประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน การร่วมสัมมนาทางวิชาการ การค้นคว้างานวิจัย การเขียนรายงานวิชาการ การนำเสนอ และการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อแคนาดา

ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อที่ Canada ขึ้นอยู่กับหลาปัจจัย เช่น สถาบันการศึกษาและเมืองที่ไปอยู่ แต่สามารถประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

   รายการ

ค่าใช้จ่าย
 (เหรียญแคนนาดา)

   ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประมาณเดือนละ 1,380 ปีละ

16,560   

   ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง ปีละ

22,632   

   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ

1,020   

   ค่าประกันสุขภาพ ปีละ

1,382   

   ค่าธรรมเนียมธนาคาร ปีละ

86   

   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ปีละ

199   

   รวม

41,888   

1) ระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

การรับเข้าเรียน มี 2 ช่วงคือ เดือนกันยายน และต้นเดือนมกราคม / ต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่โรงเรียนและสถานศึกษาบางแห่งอาจจะยึดหยุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติในการรับสมัครเรียน ซึ่งอาจเปิดรับตลอดปีหรือปีหนึ่งหลาย ๆ ครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนและสถาบันนั้นๆ โดยทั่วไปนักศึกาต่างชาติควรเพื่อเวลานสำหรับการสมัครประมาณ 3 เดือนก่อนวันเปิดเรียน

ในโรงเรียนรัฐบาลจะไม่มีหอพักนักเรียน นักเรียนจะต้องหาที่พักเอง แต่โรงเรียนบางแห่งจะมีคณะกรรมการคอยดูแลหาที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยอาจจะจัดให้พักกับครองครัวชาวแคนาดาในท้องถิ่นนั้น และนักเรียนจ่ายค่าที่พักเป็นรายเดือน 

นอกจากนักเรียนไทยจะมีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศแคนาดาแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนด้วย แต่การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน เอกชนจะแตกต่างออกไป ดังนั้น ผู้สนใจควรติดต่อขอรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนกับศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์ โดยไม่สียค่าใช้จ่ายใดๆ 

2) ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สถาบันที่ทำการสอนทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ (Community College) 
ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในแคนาดา สถาบันเหล่านี้มีสาขาวิชาให้เลือกมากมายและค่าธรรมเนียมการศึกษาก็ไม่สูงจนเกินไป ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจบการศึกษาเร็วหรือผู้ที่มีเวลาน้อยในการเรียน สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ

 • การศึกษาทางด้านศิลปะและเทคโนโลยี
 • หลักสูตรวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพในด้านการค้า อุตสาหกรรมและหลักสูตรกึ่งวิชาชีพ เช่น บริหารธุรกิจ สาธารณสุขศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น
 • หลักสูตรการศึกษาสำหรับพัฒนาทักษะในการเรียน การใช้ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

โดยทั่ว ๆ ไป หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาจะมีการเรียนการสอนใน ระดับวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีการศึกษาระดับนี้ที่มหาวิทยาลัย บางหลักสูตรสามารถเทียบโอนไปยังมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ การเทียบโอนแต่ละที่จะมีระเบียบการโอนแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาจที่ทางศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์ ตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่จะทำการเทียบโอนหน่วยกิตด้วยตนเอง โดยไม่สียค่าใช้จ่ายใดๆ นักศึกษาต้องส่ง รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา และ รายละเอียดวิชาที่เรียน มาด้วย 

3) มหาวิทยาลัย (University) 

ภาคแรก จากเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 
ภาคที่ 2 จากเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
และมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดภาคฤดูร้อน (Summer) (พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม) นักศึกษาแคนาดาส่วนใหญ่จะไม่นิยมเรียนในช่วงหยุดภาคฤดูร้อน 
วันหยุด : เทศกาลคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม ? 2 มกราคม และหยุดอีก 2 ครั้ง คือ ในเดือนตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวสอบ

ระยะเวลาของการศึกษาในแต่ละหลักสูตร

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor?s degree) 
  โดยปกติจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 ? 5 ปี ในแคนาดาจะมีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่ 2 ประเภทคือ 
  General Pass Degrees และ Honours Degree ในหลักสูตร Honours Degrees นี้ นักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อให้มีหน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรสอบ General Pass Degrees และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย หากนักศึกษาคิดจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ควรเรียนในหลักสูตรประเภท Honours Degrees 
  ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง การเรียนหลักสูตรปริญญาตรีประเภท Pass Degrees ใช้เวลาเพียง 3 ปี และหลักสูตรปริญญาตรีประเภท Honours ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี แต่ในมหาวิทยาลัยบางแห่งหลักสูตรทั้ง 2 ประเภท จะใช้เวลาในการศึกษามากกว่า 5 ปี จะเป็นหลักสูตรวิชาชีพซึ่งจะต้องมีการฝึกงาน โดยการร่วมมือกันระหว่ามหาวิทยาลัยและ หน่วยงานที่นักศึกษาจะไปฝึกงาน สำหรับหลักสูตรที่จำเป็นต้องฝึกงาน คือ หลักสูตรบัญชี สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
   
 2. หลักสูตรปริญญาโท (Master?s degree)
  การศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศแคนาดาใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง ? 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถาบันและขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรและต้อง สอบ Comprehensive Examination (สอบประมวลความรู้) หรืออาจต้องทำวิจัยหรือเขียนรายงานวิทยานิพนธ์หรืออาจทั้งเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยก็ได้ และงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นี้สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ด้วย
   
 3. หลักสูตรปริญญาเอก (Doctoral หรือ Ph.D. Degree)
  นักศึกษาที่สนใจ ศึกษาต่อประเทศแคนาดา (Canada) ในระดับปริญญาเอก ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท หรือ 3 ปีหลังสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษามักใช้เวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอกนี้ จะประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน การร่วมสัมมนาทางวิชาการ การค้นคว้างานวิจัย การเขียนรายงานวิชาการ การนำเสนอ และการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
   

สถาบันในแคนาดา

 

ข้อมูลวีซ่าแคนาดา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030