ค่าใช้จ่ายเรียนต่อออสเตรเลีย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม สำหรับการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตร ศึกษาต่อต่างประเทศ

   ค่าเรียน (ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย)

   หลักสูตร เรียนภาษา หรือ เรียนภาษาอังกฤษ

   A$ 250 - 350 ต่อสัปดาห์

   หลักสูตรระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

   A$ 5,000 - 11,000 ต่อปี

   หลักสูตรระดับมัธยมปลาย (High School)

   A$ 6,000 - 13,000 ต่อปี

   หลักสูตรระดับฝึกอบรมวิชาชีพ (Diploma) (VET)

   A$ 5,500 - 18,000 ต่อปี

   หลักสูตรปีพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี

   A$ 9,000 - 14,000 ต่อปี

   หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
   ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ (Business) เศรษฐศาสตร์ (Economic) และนิติศาสตร์ (Laws) 
   ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 

   
   A$ 10,000 - 13,500 ต่อปี
   A$ 11,000 - 16,500 ต่อปี 

   หลักสูตรระดับ MBA ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 
   ระดับ ปริญญาโท (Master) MBA และระดับอนุปริญญาโท 
   ระดับปริญญาโท (Master) MBA และระดับ ปริญญาเอก 

   A$ 9,000 - 16,000 ต่อปี
   A$ 11,000 - 18,500 ต่อปี

ค่าครองชีพ

อาจกล่าวได้ว่าค่าครองชีพในไปการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษา ออสเตรเลีย จะมีอัตราค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า การไป ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษประเทศอื่นๆ อย่าง อเมริกา อังกฤษ และ แคนาดา สำหรับค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย อาหาร เสื้อผ้า การคมนาคม การพักผ่อนหย่อนใจ และ ค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ ของนักศึกษาต่างชาติจะอยู่ในช่วง เหรียญ ออสเตรเลีย 200 ถึง เหรียญ ออสเตรเลีย 350 ต่อสัปดาห์ โดยที่ค่าครองชีพในเมืองที่มีขนาดใหญ่ เช่นเมือง Sydney, Melbourne หรือ Brisbane จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมืองขนาดรองลงไป เช่นเมือง Adelaide, Hobart และ Perth ด้วยเหตุนี้จึงมีนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกเลือกไปเรียนต่อต่างประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายสาขา เช่น ปริญญาโทการเงิน ปริญญาโทการตลาด ปริญญาโทธุรกิจ ปริญญาโทการจัดการ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโทคอมพิวเตอร์ ปริญญาโทการโรงแรม ปริญญาโทกฎหมาย ปริญญาโทการขนส่ง 

ดังนั้น ค่าครองชีพโดยเฉลี่ยต่อปี ในการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ ออสเตรเลีย ของนักศึกษาที่ยังโสดจะมีราคาประมาณ เหรียญ ออสเตรเลีย 9,000-เหรียญ ออสเตรเลีย 13,000 ซึ่งรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าเสื้อผ้าและสันทนาการต่างๆ สำหรับนักศึกษาที่มีครอบครัวเดินทางไปด้วยควรเตรียมค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้ที่เป็นโสดประมาณ เหรียญ ออสเตรเลีย 3,000 ต่อปี และประมาณ เหรียญ ออสเตรเลีย 2,000 ต่อบุตรหนึ่งคน ซึ่งยังไม่รวมค่าเล่าเรียนซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ เหรียญ ออสเตรเลีย 8,000-เหรียญ ออสเตรเลีย 12,000 ต่อปี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ประเทศ ออสเตรเลีย จะขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปอยู่ เมืองที่เป็นที่นิยม ไป ศึกษาต่อ ได้แก่ Sydney Melbourne Brisbane Gold Coast และ Perth

อย่างไรก็ดี นักศึกษาต่างชาติที่มา ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ออสเตรเลีย ด้วย วีซ่านักเรียน สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามกฎหมายของประเทศ ออสเตรเลีย โดยยื่นใบสมัครขออนุญาตทำงานได้ มีค่าสมัครเท่ากับ ออสเตรเลีย $ 55 โดยที่การทำงานนั้นๆ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาและเวลาในการเข้าชั้นเรียน ซึ่งสถาบันการศึกษาจำนวนมากมีบริการให้ความช่วยเหลือในการจัดหางานให้แก่นักศึกษาด้วย ดังนั้นทำให้ปัญหาการเงินจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับการ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ออสเตรเลีย

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สนใจลงทะเบียนสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030