ฉลองครบรอบ12ปี ศูนย์แนะแนวฯเดอะดีนอินเตอร์

ฉลองครบรอบ 12 ปี ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศเดอะดีน อินเตอร์ ขอมอบบัตรของขวัญให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่ 16 สัปดาหืขึ้นไป ทุกประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนีั้

1. สมัครเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560

2. วีซ่าได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

3. ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภาย 20 ธันวาคม 2560 

4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีผ่อนชำระค่าเล่าเรียน

5. บัตรของขวัญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 656 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030 Pupae: 082 440 0500