ชำระค่าเรียน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ!!!

โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

เพียงแจ้งชื่อเพื่อนที่เคยใช้บริการศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ จะได้รับสิทธิ์พิเศษ...ทันที ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง 

(เมื่อชำระค่าเรียนผ่าน ศูนย์แนะแนวเรียนต่อฯ เดอะดีน อินเตอร์)

เงื่อนไข

  • สมัครเรียนตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2558
  • สมัครเรียนภาษา 8 สัปดาห์ขึ้นไป
  • แจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อสถาบันที่เพื่อนเคยสมัครเรียนผ่าน ศูนย์แนะแนวเรียนต่อฯ เดอะดีน อินเตอร์
  • โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือเป็นโปรโมชั่นในรูปแบบอื่นๆได้
  • กรณีนักเรียนทำการยกเลิกการเรียนก่อนกำหนด และดำเนินการเรียกเงินคืนค่าเรียนจากทางสถาบัน นักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมโอนเงินทั้งฝั่งต้นทางและปลายทาง
  • ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030