ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย ด้านการโรงแรมและการทำอาหาร

เงื่อนไข:
- ต้องเริ่มเรียนภายในเดือนกันยายน 2016 เท่านั้น
- รับทุนเรียนต่อ $1300 สำหรับค่า Admin/หนังสือ/อุปกรณ์การเรียน และ $3080 สำหรับหลักสูตร Advance Diploma of Hospitality
- นักเรียนที่สมัครเรียนจะต้องจบหลักสูตร Diploma of Hospitality ก่อนจะเริ่มเรียน the Advance Diploma of Hospitality scholarship

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-656-4868
Line: thedeaninter

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030