น้องคีย์ - ILSC Sydney

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน และหลักสูตรข้างต้น 

อันดับแรกเลยเป็นสถาบันที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งมีการเปิดการสอนมายาวนาน ที่สำคัญอยู่ในตัวเมืองด้วย เลยเลือกสถาบันแห่งนี้ อยากมาปรับความรู้พื้นฐานทั้งหมด เลยเลือกหลักสูตรข้างต้นครับ

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

ตอนแรกที่มาอาจมีปัญหาบ้างในการสื่อสาร ความกล้าที่จะพูดที่จะแสดงออก แต่พอเรียนไปเรื่อยๆ ก็สนุกครับ ได้เพื่อนใหม่ๆ

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

ยากกว่าอยู่แล้ว คือที่ไทยถ้าคุณเรียนกับอาจารย์คนไทย บางครั้งคุณต้องการจะพูดหรืออธิบายบางคำแต่คุณไม่รู้ คุณยังสามารถพูดภาษาไทยได้ แต่การมาเรียนที่ต่างประเทศคือ English only อย่างเพื่อนก็ต่างชาติทั้งนั้น มันทำให้เรากระตือรือร้นทีจะใช้ภาษามากกว่าเมืองไทยพอสมควรครับ สำหรับตัวผมนะ

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

ผมว่าต่างอยู่แล้วครับ ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศกับคนไทย ก็คงไม่ต่างมาก แต่ถ้าคุณมาต่างประเทศ แล้วอยู่กับต่างชาติ มีเพื่อนต่างชาติแน่นอนว่าต้องต่างอยู่แล้ว การใช้ชีวิต วัฒนธรรม และภาษา

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

อย่างสถาบันที่ผมเลือก คืออยู่ในเมืองมากครับ อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ town hall คือสะดวกมาก บรรยากาศดี เพื่อนร่วมเรียนดีครับ และอีกอย่างจำนวนนักเรียน ในแต่ละคลาสเรียนไม่เยอะ ทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เพราะครูจะถามเป็นรายบุคคล ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะ มันทำให้เรากระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

อยากให้เพื่อนที่จะมาเรียนที่ต่างประเทศหาข้อมูลของสถาบันที่เราศึกษาให้ดี ช่วงเวลาที่เรียนก็สำคัญครับ การเตรียมตัวก็ควรดูด้วยว่าเรามาช่วงไหน ส่วนการปรับตัวก็ต้องมีอยู่แล้วครับ การอยู่อาศัย การกินและการใช้ชีวิต

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก“TheDeanInter”เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

คือ พี่ต่ายเป็นพี่ที่สนิท เลยมั่นใจใน TheDeanInter ครับ

 • สิ่งที่“TheDeanInter”ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

ผมว่าผมอยู่ในระดับพอใจเลยนะครับ ดีเยี่ยมเลย

 • การให้บริการของ “TheDeanInter”ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

ตรงครับ

 • จะแนะนำ“TheDeanInter”ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

แนะนำ

 • ท่านยินยอมให้ “TheDeanInter”นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

ยินยอมครับ

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030