น้องรีม - Impact Brisbane

 

 • กรุณาระบุชื่อหลักสูตร และ สถาบันที่สมัครเรียนกับ ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์

(ชื่อหลักสูตร) General English (ชื่อสถาบัน) Impact English College 

(ชื่อเมือง, ประเทศ) Brisbane, Australia

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน และหลักสูตรข้างต้น 

 Impact English College เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการรับรองการสอนภาษา และมีนโยบายให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการฝึกฝนภาษา และที่เลือกหลักสูตรนี้ เพราะเป็นหลักสูตรที่สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง 

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

            ปัญหาที่เจอในช่วงแรกคือ การสื่อสารระหว่างเพื่อนนักเรียนภายในห้องเรียน

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

การเรียนภาษาในต่างประเทศยากกว่าในประเทศไทย เพราะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนไป ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวที่จะเรียนรู้มากกว่าตอนที่เราเรียนในประเทศไทย

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

แตกต่างกัน เนื่องจากที่ต่างประเทศคุณจะสามารถมีอิสระทำสิ่งต่างๆได้ แต่ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น กฎระเบียบภายในสังคมเคร่งครัด

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

     การเรียนที่สถาบันภาษาต่างประเทศจะทำให้เราได้รู้จักเพื่อนๆ ที่มาจากที่ต่างกัน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติเหล่านั้น

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

          การมาเรียนที่ต่างประเทศจะทำให้คุณได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยได้สัมผัส การเตรียมตัวควรที่จะศึกษาถึงเมือง ประเทศ หรือสถาบันที่คุณสนใจโดยละเอียด

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก“TheDeanInter”เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

         เพราะมีพี่ที่รู้จักแนะนำให้มาติดต่อที่นี่

 • สิ่งที่“TheDeanInter”ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

          - 

 • การให้บริการของ “TheDeanInter”ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

         ตรง 

 • จะแนะนำ“TheDeanInter”ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

         แนะนำ เพราะ พี่ๆดูแลและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ดีมาก

 • ท่านยินยอมให้ “TheDeanInter”นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

         ยินยอม

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030