น้องรีม - ILSC Brisbane

 

 • กรุณาระบุชื่อหลักสูตร และ สถาบันที่สมัครเรียนกับ ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์

(ชื่อหลักสูตร) General English (ชื่อสถาบัน) ILSC-Brisbane 

(ชื่อเมือง, ประเทศ) Brisbane, Australia

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน และหลักสูตรข้างต้น 

            ที่สถาบัน ILSC มีคอร์สเรียนให้นักเรียนเลือกมากมายตามความต้องการของผู้เรียน

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

            ปัญหาที่เจอในช่วงแรกคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองและผู้คนที่พบเจอรู้จัก

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

การเรียนภาษาที่ต่างประเทศจะยากกว่าการเรียนในประเทศไทย เนื่องจากภาษาที่ใช้สื่อสารและอาหารการกินที่แตกต่างจากประเทศไทย

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

สังคมและการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทยเพราะนักเรียนต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองทั้งหมดในการใช้ชีวิต

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

           นักเรียนจะได้พบผู้คนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายเชื้อชาติ

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

            ควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้โดยละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก“TheDeanInter”เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

            พี่ๆให้ความดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆป็นอย่างดี

 • สิ่งที่“TheDeanInter”ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

            - 

 • การให้บริการของ “TheDeanInter”ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

            การให้บริการตรงตามความต้องการ 

 • จะแนะนำ“TheDeanInter”ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

            แนะนำ 

 • ท่านยินยอมให้ “TheDeanInter”นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

            ยินยอม 

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030