น้องสา - ILSC Melbourne

 

 • กรุณาระบุชื่อหลักสูตร และ สถาบันที่สมัครเรียนกับ ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์

(ชื่อหลักสูตร) General English (ชื่อสถาบัน)  ILSC 

(ชื่อเมือง, ประเทศ)  Melborne, Australia 

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน และหลักสูตรข้างต้น 

           เพราะอยากจะพัฒนาด้านภาษาของตัวเองเพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

           ​ไม่กล้าที่จะพูดกับอาจารย์ ไม่กล้าออกเสียงในการอ่านบทความ และฟังเพื่อนในห้องไม่เข้าใจเพราะต่างคนต่างมีสำเนียงเป็นของตัวเอง

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

           คิดว่ายากกว่าเพราะทั้งสถานที่ คน สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศต่างจากเมืองไทยเยอะมาก แต่ด้วยสังคมที่อยู่ทำให้เราได้ฝึกภาษาได้เร็วมากกว่า

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

         ต่างจากไทย เพราะทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ อยากเป็นหรืออยากเรียนอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบ ไม่มีกรอบของความคิด

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

          บรรยากาศสถาบันเรียนดี การเรียนการสอนทำให้เด็กเข้าใจง่ายและให้ทุกคนกล้าแสดงออกและพูดมากขึ้น จำนวนนักเรียนต่อครูไม่มากจนเกินไป

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

          หาข้อมูลการเดินทางภายในเมือง เตรียมยาที่เราจำเป็นต้องใช้ เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูที่จะมา

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก“TheDeanInter”เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

           เพราะพี่บีเป็นกันเองและสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง ติดตามเอกสารและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

 • สิ่งที่“TheDeanInter”ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

           ไม่มีค่ะ 

 • การให้บริการของ “TheDeanInter”ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

           ตรง

 • จะแนะนำ“TheDeanInter”ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

           แนะนำ 

 • ท่านยินยอมให้ “TheDeanInter”นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

           ยินยอม 

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030