น้องเพชร - ILSC Melbourne

 

 • กรุณาระบุชื่อหลักสูตร และ สถาบันที่สมัครเรียนกับ ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์

(ชื่อหลักสูตร) General English (ชื่อสถาบัน)  ILSC 

(ชื่อเมือง, ประเทศ)  Melbourne, AUSTRALIA 

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน และหลักสูตรข้างต้น 

- ชื่อเสียงของสถาบัน

- เลือกหลักสูตรที่สามารถพัฒนาสกิลที่สอดคล้องกับตัวเรา

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

 

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

           ไม่ต่างกัน แต่ในการเรียนต่างประเทศได้ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

           ค่อนข้างต่าง เนื่องจากต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น และต้องปรับตัวเรื่องวัฒนธรรมที่ไม่เคยเจอ

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

 ผู้สอนมีความเป็นกันเอง เน้นการใช้งานมากกว่าทฤษฎี

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

- การดูแลตัวเองในทุกๆด้าน เช่น สุขภาพ การเดินทาง

- พยายามสังเกตเหตุการณ์หรือคนรอบๆตัวเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น จะได้ระมัดระวังตัวทัน

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก“TheDeanInter”เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

            พี่ๆดูแลดี

 • สิ่งที่“TheDeanInter”ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

            ข้อมูลในเว็บที่ต้องอัพเดทเรื่อยๆ

 • การให้บริการของ “TheDeanInter”ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

           ตรง

 • จะแนะนำ“TheDeanInter”ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

           แนะนำ 

 • ท่านยินยอมให้ “TheDeanInter”นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

           ยินยอม 

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030