น้องแทน - KIE Perth

 

 • กรุณาระบุชื่อหลักสูตร และ สถาบันที่สมัครเรียนกับ ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์

(ชื่อหลักสูตร) Intensive (ชื่อสถาบัน)  Kaplan Internation English School 

(ชื่อเมือง, ประเทศ) Perth, Australia 

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน และหลักสูตรข้างต้น 

            เป็นเมืองที่สนใจจะมาอาศัยอยู่ และสถาบันก็ดูน่าเชื่อถือ

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

 

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

           ยากกว่าการเรียนในประเทศไทย เพราะเราไม่สามารถใช้ภาษาของเราในการสื่อสารได้

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

           ไม่แตกต่างมากเท่าไหร่ หลังจากเลิกเรียนก็ใช้ชีวิตกันปกติ เที่ยว+Hangout

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

           เพื่อนๆต่างชาติเป็นกันเอง และพร้อมช่วยเหลือกัน

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

            ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ก่อนมาควรศึกษาเส้นทางของเมืองนั้นๆ

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก“TheDeanInter”เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

            เพื่อนแนะนำ และดูน่าเชื่อถือ

 • สิ่งที่“TheDeanInter”ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

            - 

 • การให้บริการของ “TheDeanInter”ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

           ตรง

 • จะแนะนำ“TheDeanInter”ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

           แนะนำ 

 • ท่านยินยอมให้ “TheDeanInter”นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

           ยินยอม 

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030