ประเทศอังกฤษให้ทุน Inspire! สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-18 ปี

INSPIRE! SCHOLARSHIP 2014

ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำ และวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ เป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ - 2 ปี โดยปีนี้มีทุนการศึกษาเต็มจำนวน 2 ทุน คือระดับ GCSE จำนวน 1 ทุน และระดับ A-level จำนวน 1 ทุน และ ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร A-level 2 สัปดาห์ อีก 1 ทุน

ทุน Inspire! เปิดให้สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-18 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน

 

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับการเรียนระดับ GCSE จำนวน 1 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน 2 ปี ที่ St. Michael's School

คุณสมบัติ

  • สำหรับนักเรียนหญิงเท่านั้น
  • อายุ 14 ปี บริบูรณ์หรือ อายุ 14 ปีในเดือนกันยายน 2557
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 และทุกทักษะได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือผ่านกาทดสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียน St.Michael's เป็นผู้กำหนด
  • สามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนกันยายน 2558 หรือตามที่เจ้าของทุนกำหนด

 

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับการเรียนระดับ A-level จำนวน 1 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 2 ปี ที่ Cambridge Tutors College ทุนนี้ไม่รวมค่าอาหาร ที่พัก และ การเดินทางจากสนามบิน

คุณสมบัติ

  • อายุ 15-18 ปี และไม่ได้เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  • จบการศึกษาระดับชั้น ม.5 หรือ เทียบเท่า
  • สามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนกันยายน 2558 หรือตามที่เจ้าของทุนกำหนด

 

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนหลักสูตร A-level taster จำนวน 1 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดการเรียน 2 สัปดาห์ที่ Cambridge Tutors College

คุณสมบัติ

  • อายุ 15-18 ปี และไม่ได้เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  • สามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนกันยายน 2558หรือตามที่เจ้าของทุนกำหนด

 

การคัดเลือก

คณะกรรมการจะเลือกผู้สมัครจากวิดีโอคลิปสุนทรพจน์ความยาว 1 นาที โรงเรียน/วิทยาลัยเจ้าของทุนจะเป็นผู้ตัดสินผู้ชนะ

หัวข้อสุนทรพจน์

Who is your favourite British person ?

How does he/she inspire you?

ความยาวของวิดิโอคลิป: 1 นาที

รับสมัครและส่งวิดิโอสุนทรพจน์วันนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557

Cr. British Council

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030