ปริญญาตรีด้านงานบริการบัญชีและการเงิน (Bachelor of Accounting and Financial Services)

ระดับผู้ชำนาญการด้านนี้เปิดโอกาสด้านวิชาชีพทางการเงินที่มีศักยภาพในการได้รับความรู้เฉพาะด้านที่สะท้อนความต้องการของภาคส่วนงานบริการทางการเงินร่วมสมัย รวมถึงการบริหารจัดการกองทุน สถาบันทางธนาคาร การวางแผน/ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การเกษียรอายุและงานประกัน เข้าไว้ด้วย

รับรองโครงงานวิจัยหลักด้านอุตสาหกรรมในปีที่ 2 และ 3 ด้วยองค์กรกลางระบบจัดการและควบคุมบัญชีสากลที่ตกลงร่วมกัน

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา (Academic Entry Requirements)

ผู้สมัครต้องได้ระดับคะแนนตามกำหนดคุณสมบัติเทียบเท่ากับการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในประเทศออสเตรเลีย 13 ปี

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเลือกคอร์สเรียน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษามัธยมปลายหรือคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญเป็นพิเศษในการศึกษาระดับปริญญาคือต้องมีพื้นฐานแน่นในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดการรับเข้าด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Entry Requirements)

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

คะแนนรวม

การอ่าน (Reading)

การเขียน(Writing)

การฟัง(Listening)

การพูด(Speaking)

ทดสอบ IELTS เชิงวิชาการ

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

TOEFL (Internet-based)

79

18

18

18

18

วันเปิดเรียน: กุมภาพันธ์ กรกฎาคม ตุลาคม

ค่าเรียน: ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา: AUD$12,250

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uow.edu.au/handbook/yr2014/ug/H14000179.html

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 years
73,500.00
AUD
1,797,810.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030