ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (ลงทะเบียนล่วงหน้า) ของ La Trobe University มีคุณสมบัติเหมาะสมในการการจดทะเบียนเป็นพยาบาลขึ้นทะเบียน (ฝ่าย 1) กับหน่วยงานข้อกำหนดผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพออสเตรเลียน (Australian Health Practitioner Regulation Agency: AHPRA) หลักสูตรปริญญาตรียังทำให้นำไปสู่การจดทะเบียนกับคณะกรรมการด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ของประเทศออสเตรเลีย (Nursing and Midwifery Board of Australia)

คุณจะได้รับประสบการณ์การรักษาที่ครอบคลุมในหน่วยกิตวิชาด้านการรักษาในวิททยาเขต โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสุขภาพ; และในฐานะนักศึกษารุ่นพี่ คุณสามารถวางพื้นฐานตัวคุณเองเป็นที่หนึ่งในสถานศึกษาด้านการรักษาแห่งนวัตกรรมของเรา

อ้างอิงงานวิจัยร่วมสมัยและการปฏิบัติอิงหลักฐาน ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาสติปัญญา (Intellectual Development) ความคิดเชิงวิจารณ์ (Critical Thinking) และการปฏิบัติระดับมืออาชีพ (Professional Practice)

เรายังเสนอหลักสูตรแลกเปลี่ยนให้ 1 ภาคการศึกษาสั้นๆกับหุ้นส่วนสากลของเรา ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูในเวบเพจเกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อยที่มีการตอบคำถามแล้ว (Frequently Asked Questions) ของเรา

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ

  • คะแนน IELTS เท่ากับ 7.0 โดยไม่มีคะแนนสูงสุด (BAND) น้อยกว่า 6.5
  • คะแนน TOEFL (Paper Based): คะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 600 โดยที่คะแนนเท่ากับ TWE 6 หรือดีกว่าในการทดสอบภาษาอังกฤษด้านการเขียน (Test of Written English)
  • คะแนน TOEFL (Internet Based): คะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 96 โดยไม่มีคะแนนเฉพาะบุคคลน้อยกว่า 24 หรือเทียบเท่าสากล
  • สังเกตว่าคุณจะต้องได้คะแนน IELTS เท่ากับ 7 ในทุกคะแนนที่ดีที่สุด (Bands) หรือคะแนน OET โดยมีขั้นต่ำเกรด B ในทุกส่วนประกอบ เพื่อให้ได้รับการขึ้นทะเบียน โปรดอ่าน
  • การศึกษาพื้นฐาน LTM  - 75 และได้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.latrobe.edu.au/courses/nursing

วันเปิดเรียน: ภาคการศึกษา 1 (มีนาคม)

ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
25,880.00
AUD
633,024.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030