ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration)

ปริญญาโทด้านการบริหารธุกิจ (MBA) ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการจัดการของตัวเองเพื่อดำเนินการธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลตามสภาพทางธุรกิจทั่วโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นและพัฒนาไปมาก โปรแกรมของเราถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสาขาเฉพาะและผู้ที่ต้องการพัฒนาไหวพริบและทักษะเชิงธุรกิจของพวกเขา นักศึกษา MBA ได้พัฒนาประวัติผลงานความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการหลักที่อยู่ในช่วงตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และทักษะการตัดสินใจตลอดจนการเล็งเห็นถึงความท้าทายของธุรกิจระดับโลก ที่ประกอบไปด้วยทักษะการวิเคราะห์ คน เศรษฐศาสตร์ การเงินและการตลาด

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา (Academic Entry Requirements)

  • จบการศึกระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองในสาขาหลักโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50% พร้อมทั้งวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือประสบการณ์การทำงานระดับการจัดการทำงานเต็มเวลา 3 ปี และเขียนข้อความแรงจูงใจในการทำงาน 1 หน้า*
  • ให้อ้างอิงส่วนที่ 5 ของแบบฟอร์มการสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจ้างงาน
  • * เขียนข้อความแรงจูงใจไม่ควรมากกว่า 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษและที่อยู่ติดต่อ: แรงจูงใจของคุณในการศึกษาต่อ MBA กับสถาบันสอนธุรกิจซิดนีย์ มหาวิทยาลัยวูลลองกอง (UOW); และปริญญานี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายอาชีพการทำงานและความตั้งใจได้อย่างไร

ข้อกำหนดการรับเข้าด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Entry Requirements)

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

คะแนนรวม

การอ่าน (Reading)

การเขียน(Writing)

การฟัง(Listening)

การพูด(Speaking)

ทดสอบ IELTS เชิงวิชาการ

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

ทดสอบ TOEFL
(ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet-based)

88

18

18

18

18

วันเปิดเรียน: กุมภาพันธ์ กรกฎาคม ตุลาคม

ค่าเรียน: ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา: AUD$ 15,000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.uow.edu.au/handbook/yr2014/pg/H14008040.html

Degree: 
ค่าเรียน: 
1 year
45,000.00
AUD
1,100,700.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030