ปริญญาโทระดับบริหาร (Master of Management)

เรียนต่อออสเตรเลีย ปริญญาโทระดับบริหาร (Master of Management) มอบโอกาสแก่ระดับระดับผู้จัดการด้านการปฏิบัติในการเพิ่มโอกาสในอาชีพของพวกเขาโดยการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคคลและเทคนิคในสาขาวิชาการดำเนินธุรกิจหลัก โครงสร้างของโปรแกรมมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการการพัฒนาปรับปรุงของแต่ละบุคคลโดยการเจรจาต่อรองกับผู้อำนวยการโปรแกรม ปริญญาโทสาขานี้สามารถใช้ได้กับเกณฑ์ผู้ทำงานเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ เรียนที่วูลลองกองและวิทยาเขตซิดนีย์; ส่วนสถานที่อื่นทั้งหมดสำหรับคนทำงานพาร์ทไทม์เรียน วิชาที่สอนที่วูลลองกองและวิทยาเขตซิดนีย์ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบที่แตกต่าง เช่น ชั้นเรียนภาคกลางวัน ชั้นเรียนภาคค่ำ กำหนดชั่วโมงธุรกิจนอกสถานที่และโหมดเข้มข้นสุดสัปดาห์ กำหนดการสอนวิชาที่วิทยาเขตสัญญาณผ่านดาวเทียมอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ทำงานเต็มเวลา จัดชั้นเรียนภาคค่ำสัปดาห์ละ 1 คลาส ในเวลา 6 โมงเย็น และสิ้นสุดเวลา 3 ทุ่ม 15 นาที (9.15 pm) นักศึกษาใหม่ได้รับการช่วยเหลือให้ติดต่อกับวิทยาเขตสถานศึกษาด้านธุรกิจซิดนีย์/สถานศูนย์ศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รายละเอียดโปรแกรมการกำหนดเป้าหมายก่อนเริ่มคอร์ส เฉพาะผู้ที่ทำงานเต็มเวลาเท่านั้นจึงสามารถเรียนโปรแกรมนี้ที่วิทยาเขตวูลลองกองและสถาบันศึกษาธุรกิจซิดนีย์ วิทยาเขตซิดนีย์

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา (Academic Entry Requirements)

จบการศึกระดับปริญญาตรีผ่านการรับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยเท่ากับ 60%

สามารถพิจารณาคุณสมบัติอื่นร่วมกับประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ดูส่วนที่ 5 ? รายละเอียดการจ้างงานในแบบฟอร์มการสมัครเรียน Coursework สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อกำหนดการรับเข้าด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Entry Requirements)

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

คะแนนรวม

การอ่าน (Reading)

การเขียน(Writing)

การฟัง(Listening)

การพูด(Speaking)

ทดสอบ IELTS เชิงวิชาการ

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

ทดสอบ TOEFL (ผ่านทางอินเตอร์เน็ต[Internet-based])

88

18

18

18

18

วันเปิดเรียน: กุมภาพันธ์ กรกฎาคม ตุลาคม

ระยะเวลาเรียน: 1 ปี

ค่าเรียน: ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา: $ 9,450AUD

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.uow.edu.au/handbook/yr2014/pg/H14008044.html

Degree: 
ค่าเรียน: 
1 year
25,200.00
AUD
616,392.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030