ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Information Sciences (Information Technology)

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศมี 180 หน่วยกิตสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในพื้นที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใด ๆ (ไอซีที)

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สารสนเทศ (โดยวิทยานิพนธ์เท่านั้น)

ปริญญาโทสาขาสารสนเทศศาสตร์ (โดยวิทยานิพนธ์เท่านั้น) เป็นวุฒิการศึกษาวิจัย 120 หน่วยกิตสำหรับนักเรียนที่ได้เสร็จสิ้น BInfSc (เกียรตินิยม) หรือ PGDipInfSc มันประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์มูลค่า 120 หน่วยกิต

Academic Entry Requirements

Thailand : Successful completion of one year?s tertiary study at a recognised institution

English Entry Requirements

English Test

Overall Score

Reading

Writing

Listening

Speaking

IELTS Academic

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

TOEFL (Internet-based)

90

20

20

20

20

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.massey.ac.nz/massey/learning/programme-course-paper/programme.cfm?prog_id=93070

วันเปิดเรียน: February or July

ระยะเวลาเรียน: 1.5 years

ค่าเรียน: $30,750 - $31,070 per year

Degree: 
ค่าเรียน: 
1 Year
30,750.00
NZD
695,257.50
THB
1 Year
31,070.00
NZD
702,492.70
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Building 64, Oteha Rohe Gate 5, Oaklands Road Massey University, Auckland

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030