ปริญญาโทศิลปศาสตร์และการบริหารจัดการวัฒนธรรม MASTER OF ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT

หลักสูตรศิลปศาสตร์และการบริหารจัดการวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย Deakin เตรียมผู้นำและผู้จัดการด้านศิลปะโดยปรับให้เหมาะสมกับการศึกษาด้านธุรกิจที่เน้นด้านการบริหารจัดการ การตลาดและทักษะทางการเงิน ชุดทักษะเหล่านี้จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จขององค์กรศิลปะและวัฒนธรรมที่พวกเขาได้พบกับความท้าทายของความยั่งยืนขององค์กร การเพิ่มความมีชีวิตชีวาด้านวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์กับผุ้ชมงานของพวกเขา

หลักสูตรเหล่านี้นำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติที่กว้างขวางในด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำเกี่ยวกับภาคส่วนศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษาภายในหลักสูตรนี้รวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการรวมการประเมินการอ่าน การวิจัยและการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน นักศึกษามีโอกาสเริ่มงานด้วยขอบเขตของการเป็นตัวแทนอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสในการทำงานของผู้ฝึกหัดและนักคิดที่ล้ำสมัยและผสมผสานการทำงานและการเรียนรู้ของพวกเขา

ภาคส่วนศิลปะและวัฒนธรรมกำลังเจริญรุ่งเรือง สร้างสรรค์ความต้องบัณฑิตที่ผ่านการรับรองในการจัดการองค์กรศิลปะ งานเฉลิมฉลอง งานด้านวัฒนธรรม กิจการสำนักพิมพ์ สถานที่การแสดงละคร มรดกและหลักสูตรศิลปะการแสดงและการดู หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Deakin ถูกสร้างขึ้นภายในขอบข่ายงานเกี่ยวกับการศึกษาและเพิ่มความรู้ด้านธุรกิจผ่านชุดของโครงการเฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดสำหระการทำงานเหล่านี้เกี่ยวกับภาคส่วนศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปริญญาโทเน้นทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรมและความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นผ่านประสบการณ์ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับภาคส่วนศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตของหลักสูตรได้เริ่มงานการปฏิบัติการบริหารจัดการศิลปะปรับปรุงใหม่และกลายเป็นผู้นำในสายงานของพวกเขา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.deakin.edu.au/future-students/courses/course.php?course=M765&stutype=international&keywords=Master+of+Arts+and+Cultural+Management&study_level=All+levels

วันเปิดเรียน: มีนาคม (ช่วงเวลาสามเดือน 1)

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
29,580.00
AUD
723,526.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030