ปริญญาโทศิลปศาสตร์ MASTER OF ARTS ด้านงานวิจัย

ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (ด้านงานวิจัย) เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการนิเทศวิจัย (SUPERVISED RESEARCH) และการนิเทศการศึกษา (SUPERVISED STUDY) ที่นำไปสู่การเสนอวิทยานิพนธ์ (THESIS) ซึ่งสร้างผลงานทางความรู้ หลักสูตรที่ควบคุมโดยข้อบังคับของหลักสูตรปริญญาโทการวิจัย ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทั้งหมดในการสอบเข้า (ADMISSION) ความคืบหน้า (PROGRESSION) การนำเสนอ (SUBMISSION) และการสอบวัดผล (EXAMINATION) วิทยานิพนธ์ การปรึกษากับมหาวิทยาลัยจะช่วยให้คุณหาคุณสมบัติการมีสิทธิ์เข้าสำหรับการสอบเข้า เพื่อแสดงเนื้อหนางานวิจัยที่ยื่นเสนอและเพื่อค้นหาให้แน่ใจถึงความพร้อมในการบริการของผู้ควบคุมดูแลที่เหมาะสม

ระยะเวลา ปี 2 FT

วันเปิดเรียน

สถานที่เปิดการเรียนการสอน บริสเบน (BNE) บันดาเบิร์ก (BDG) โกลด์โคสต์ (GLD) มักคาย (MKY) นูซ่า (NSA) ร็อคแฮมป์ตั้น (ROK)

ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา ประมาณ L 7,920 เหรียญออสเตรเลีย H 10,560 เหรียญออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ประมาณL 31,680 เหรียญออสเตรเลีย H 42,240 เหรียญออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการรับเข้า

นักศึกษาปริญญาตรีหรือนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (COURSEWORK)

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ                                                                                             

  • (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM: IELTS เชิงวิชาการ)

BAND SCORE รวมเท่ากับ 6 (โดยไม่มี BAND SCORE เฉพาะบุคคลเท่ากับน้อยกว่า 5.5)

การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

  • (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) (TOEFL Internet-based)

คะแนนรวมเท่ากับ 75 โดยไม่มีคะแนนการเขียน (WRITING)/การพูด (SPEAKING) น้อยกว่า 17 & ไม่มีคะแนนการอ่าน (READING)/การฟัง (LISTENING) น้อยกว่า 11

การทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษและประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ(PEARSON TEST OF ENGLISH ACADEMIC) (PTE เชิงวิชาการ)

คะแนนรวมเท่ากับ 50 โดยไม่มีคะแนนน้อยกว่า 42

ประกาศนียบัตรเคมบริดจ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษระดับสูง                                                               

  • (CAMBRIDGE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH)

คะแนนทดสอบรวมเท่ากับ 52

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (การวิจัย)

การทดสอบภาษาอังกฤษ

ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ                                                                                               

  • (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM: IELTS เชิงวิชาการ)

BAND SCORE คะแนนรวมเท่ากับ 6.5 (ไม่มี BAND SCORE เฉพาะบุคคลน้อยกว่า 6.0)

การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

  • (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) (TOEFL Internet-based)

คะแนนรวมเท่ากับ 79 โดยไม่มีคะแนนการเขียน (WRITING)/การพูด (SPEAKING) น้อยกว่า 21 และไม่มีคะแนนการอ่าน (READING)/การฟัง (LISTENING) น้อยกว่า 16

การทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษและประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  • (PEARSON TEST OF ENGLISH ACADEMIC) (PTE เชิงวิชาการ)

คะแนนรวมเท่ากับ 58 โดยไม่มีคะแนนน้อยกว่า 50

ประกาศนียบัตรเคมบริดจ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษระดับสูง                                                               

  • (CAMBRIDGE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH)

คะแนนทดสอบรวมเท่ากับ 58

เริ่มเรียน (CLASSES START)

2014 เทอม 3 วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม

2015 เทอม 1 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม

2015 เทอม 2 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม

2015 เทอม 3 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน

แนะนำวันเข้าเรียน

เราแนะนำนักศึกษาของเราให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียก่อนเปิดการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาพอในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในระยะยาวเมื่อมาถึง

2014 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม

2015 เทอม 1 - วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

2015 เทอม 2 - วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน

2015 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม

วันเปิดลงทะเบียนเรียน

ในระหว่างการลงทะเบียนเรียน คุณจะเลือกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนของคุณและลงทะเบียนหลักสูตรเหล่านั้นอย่างเป็นทางการ ถ้าคุณเป็นนักศึกษาใหม่ คุณต้องลงทะเบียนที่วิทยาเขตก่อนเข้าร่วมปฐมนิเทศ การลงทะเบียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา เป็นต้นไป (เวลามาตรฐานภาคตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย) การลงทะเบียนแต่เช้าตรู่ช่วยให้คุณสามารถเข้าปฐมนิเทศและได้นั่งที่สบาย

2014 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม

2015 เทอม 1 - วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์

2015 เทอม 2 - วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน

2015 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.cqu.edu.au/study/who-am-i/international-students/fees-and-entry-requirements

http://www.cqu.edu.au/current-student/student-fees/fees-and-charges/tuition-fees

Degree: 
ค่าเรียน: 
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030