ปริญญาโทสาขาการเงิน Master of Finance

ผู้สำเร็จการศึกษาธุรกิจที่ต้องการวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในด้านการเงินมีโอกาสที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทการเงิน (MFin) MFin เป็นโปรแกรมที่ 1.5 ปี แต่ก็สามารถนำมาเป็นโปรแกรมหนึ่งปีหลังจากจบปริญญาตรีด้านการศึกษาทางธุรกิจ (เกียรตินิยม) ในด้านการเงิน

สำหรับความคืบหน้าจากส่วนหนึ่งไปยังส่วนที่สองผู้สมัครจะต้องประสบความสำเร็จเฉลี่ย B- เกรดน้อยกว่า 60 หน่วยกิตส่วนหนึ่งเอกสารรวมทั้งเอกสารภาคบังคับ

Academic Entry Requirements

Thailand : Successful completion of one year?s tertiary study at a recognised institution

English Entry Requirements

English Test

Overall Score

Reading

Writing

Listening

Speaking

IELTS Academic

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

TOEFL (Internet-based)

90

20

20

20

20

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.massey.ac.nz/massey/learning/programme-course-paper/programme.cfm?prog_id=93361

วันเปิดเรียน: February or July

ระยะเวลาเรียน: 1.5 years

ค่าเรียน: $26,450 per year

Degree: 
ค่าเรียน: 
1 Year
26,450.00
NZD
598,034.50
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Building 64, Oteha Rohe Gate 5, Oaklands Road Massey University, Auckland

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030