ฟรี!!!บัตรชมภาพยนตร์ Central Embassy

ศูนย์แนะแนวฯ เรียนต่อ เดอะดีน อินเตอร์ ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษ บัตรชมภาพยนตร์ โรงหนังที่ดีสุดในประเทศไทย Embassy Diplomat Screens ที่ Central Embassy

เงื่อนไข

  • สถาบันที่เข้าร่วมโปรโมชั่นได้แก่ EC, ILSC, Embassy English, Kaplan International Colleges, LSI
  • ส่งใสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 20 กันยายน และกระบวนการสมัครเรียนเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
  • สมัครเรียนตั้งแต่ 16 สัปดาห์จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ หรือ 2 ใบสำหรับสมัครเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ทุกหลักสูตร
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นอย่างอื่นได้
  • ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Tags: 
Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030