รายละเอียดข้อมูลประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดข้อมูลประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย (Australia) มีพื้นที่ทั้งหมด 8 ล้านตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งทวีปและมีลักษณะของประเทศเป็นเกาะ ออสเตรเลียเป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่หาดทรายขาวสะอาด แนวหินปะการังที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำ ป่าฝนเขตร้อน ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ และทะเลทรายซึ่งมีเนื้อที่ถึง 1 ใน 3 ของประเทศ ออสเตรเลียประกอบด้วยประชากรประมาณ 20 ล้านคนซึ่งจะตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่ตามแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศรวมทั้งทางตะวันตกเฉียงใต้เพราะเป็นเขตที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ 

ออสเตรเลียถือเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยใช้ระบบรัฐสภา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสหพันธรัฐ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐและเขตการปกครองตนเอง 2 มณฑล ได้แก่ 

  1. มณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย : Australian Capital Territory เมืองหลวงคือ Canberra
  2. รัฐนิวเซาท์เวลส์: New South Wales เมืองหลวงคือ Sydney
  3. มณฑลตอนเหนือ: Northern Territory เมืองหลวงคือ Darwin
  4. รัฐควีนส์แลนด์: Queensland เมืองหลวงคือ Brisbane
  5. รัฐเซาท์ออสเตรเลีย: South Australia เมืองหลวงคือ Adelaide
  6. รัฐแทสมาเนีย: Tasmania เมืองหลวงคือ Hobart
  7. รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย: Western Australia เมืองหลวงคือ Perth
  8. รัฐวิกตอเรีย: Victoria เมืองหลวงคือ Melbourne

แผนที่ออสเตรเลีย

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สนใจลงทะเบียนสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030