ร่วมงานกับเดอะดีน อินเตอร์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

เดอะดีน อินเตอร์ (The Dean Inter) เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

ศูนย์แนะแนวการ ศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ (The Dean Inter) ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความชำนาญและ มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและแนะแนว การศึกษาต่อ และ เรียนต่อ ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการ จะไป ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ เรียนต่อต่างประเทศ ทีมงาน ศูนย์แนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย ชั้นนำ ในต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ และสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ

วิธีการสมัคร

ที่ตั้ง เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 505 ถนนสุขุมวิท2  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110    

ติดต่อ

คุณ นุ้ย (Manager) Email : manager@thedeaninter.com

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (Education counselor) - ขาย

จำนวนอัตราว่าง: 4

ประสบการณ์ : -

อัตราเงินเดือน : เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + โบนัสประจำปี+โบนัสพิเศษของตัวบุคคล

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษาทำความเข้าใจในหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอื่น ๆ ที่บริษัทเป็นตัวแทน
 • ให้คำแนะนำและศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมแก่ลูกค้าตามฐานข้อมูลที่บริษัทจัดให้โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ แฟ็กซ์ Internet Facebook อีเมลล์ และอื่นๆ
 • ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ทำการสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ การสมัครเรียน การติดตามเรื่องการลงทะเบียน การทำ VISA การจองตั๋วเครื่องบิน การจัดหาที่พัก ตารางการเปิด-ปิดเรียน การเดินและการโทรสอบถามการบริการ
 • จัดรายงานความเคลื่อนไหวในการใช้บริการต่อเนื่องของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้กับทีมงาน
 • หากมีประสบการณ์เคยไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือเคยเข้าร่วมโครงการ work&Travel จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นในการจัดกิจกรรมพิเศษ ในแต่ละช่วงเวลา
 • ความก้าวหน้าเป็นไปตามผลงานและควบคู่กันไปในการเลื่อนตำแหน่งงาน
 • มีทัศนคติที่ดี มีไหวพริบแก้ปัญหา ตั้งใจเรียนรู้ความต้องของลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะทางภาษอังกฤษพอสมควร มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
 • มีบุคคลิกภาพดี ชอบงานติดต่อลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • มีที่พักใกล้ที่ทำงาน (ถนนสุขุมวิท) หรือสถานี BTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์

2. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

จำนวนอัตราว่าง 3

ประสบการณ์ : -

อัตราเงินเดือน : เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + โบนัสประจำปี+โบนัสพิเศษของตัวบุคคล

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลงานด้านเอกสาร
 • รับผิดชอบงานด้านการคีย์ข้อมูล (ให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด)
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • รับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
 • มีที่พักใกล้ที่ทำงาน (ถนนสุขุมวิท) หรือสถานี BTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันอาทิตย์

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (Oversea Coordinator)

จำนวนอัตราว่าง 1

ประสบการณ์ : -

อัตราเงินเดือน : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+โบนัส+โบนัสพิเศษของตัวบุคคล

รายละเอียดของงาน

 • ติดต่อ ประสานงานกับสถาบันภาษาในส่วนของ การสมัครเรียน การจัดหาที่พักและรถรับส่ง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ Admission เรียนต่อ
 • แต่งจดหมายประกอบการยื่นวีซ่า
 • ดูและรบบลูกค้าของบริษัท รวมถึงทำหน้าที่กระจายลูกค้าให้กับทีม sale และกระจายข่าวสารที่จำเป็นภายในบริษัท
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นในการจัดกิจกรรมพิเศษ ในแต่ละช่วงเวลา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิ งอายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • TOEIC อย่างต่ำ 700
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดี มีไหวพริบแก้ปัญหา มีความคิดเชิงบวก
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน
 • มีความสุภาพ เรียบร้อย ขยัน ซื้อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน มีใจรักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบในงานสูง
 • สามารถทนความกดดันจากงานได้
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

4. เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)

จำนวนอัตราว่าง 1

ประสบการณ์ : -

อัตราเงินเดือน : เงินเดือน + คอมมิชชั่น

รายละเอียดของงาน

 • ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน
 • ออกเอกสาร invoice ใบแจ้งหนี้
 • ทำการบัญทึกบัญชี รับ จ่าย และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
 • ดูแลบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูแลเงินสดย่อย ตรวจสอบการบัญทึกบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ซื่อสัตย์
 • ตรงต่อเวลา
 • กระตือรือร้น
 • อดทนต่อสภาวะกดดัน
 • รักษาความลับทางการเงินของบริษัท
 • มีความระเอียดรอบครอบสูง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะโปรแกรม MS Excel