วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

หลายๆคนคงรู้กันดีว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของเด็กๆ ซึ่งวันเด็กแห่งชาตินี้ จะเป็นวันที่จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆได้มีความสุขและร่วมกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการจัดงานให้กับเด็กๆอีกด้วย แต่วันเด็กของแต่ละประเทศจะถูกกำหนดแตกต่างกันออกไป กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ถูกจัดขึ้นให้กับเด็กๆ เช่น จัดกิจกรรมการเดินพาเหรด , พาไปเข้าค่าย พาไปดูภาพยนตร์ฟรี , การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆภายในห้างสรรพสินค้า

การส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก จะทำให้พวกเขาสามารถได้รับความสุขในวันนี้แบบเต็มๆ บางกิจกรรม เป็นการเพิ่มทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มขึ้นด้วย  นักเรียนของเดอะดีนถึงจะเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว แต่ก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กในแต่ละประเทศได้นะคะ 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030