ศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ไวรัสโควิด19
ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว

หากต้องการติดต่อกับศูนย์แนะแนวฯ กรุณาโทร 087-9059456
Line: @thedeaninter
Email: manager@thedeaninter.com

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030