หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น Semi-Intensive English 20L

เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น Semi-Intensive English 20L

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ของตนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเข้าเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างช่วงบ่ายเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต้องการ เช่นไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในแถบนั้นในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนทักษะหลัก ๆ ด้านภาษา ได้แก่ การพูดการฟังการออกเสียงคำศัพท์การอ่านและการเขียน

ระดับการเรียนของELSมี 12 ระดับ: 101 ถึง 112 (ระดับเริ่มต้นถึงเชี่ยวชาญ)   

จำนวนนักเรียนสูงสุด 15 คนต่อห้อง

เวลาเรียน 20 คาบ 50 นาทีต่อคาบจันทร์ - ศุกร์

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

เวลาเรียนจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้

8: 30-09: 20 ศูนย์เทคโนโลยีภาษา

9: 30-10: 20 คำศัพท์การตกแต่ง

10: 30-11: 20 โครงสร้าง / ฝึกพูด

11: 30-0: 20 โครงสร้าง / ฝึกพูด

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,302
USD
108,999.02
THB
6 เดือน
6,259
USD
206,609.59
THB
9 เดือน
8,870
USD
292,798.70
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

At Marquette University 1834 W Wisconsin Ave Milwaukee, WI 53233

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030