หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น Semi-Intensive English 20L

เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น Semi-Intensive English 20L

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ของตนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเข้าเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างช่วงบ่ายเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต้องการ เช่นไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในแถบนั้นในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนทักษะหลัก ๆ ด้านภาษา ได้แก่ การพูดการฟังการออกเสียงคำศัพท์การอ่านและการเขียน

ระดับการเรียนของELSมี 12 ระดับ: 101 ถึง 112 (ระดับเริ่มต้นถึงเชี่ยวชาญ)   

จำนวนนักเรียนสูงสุด 15 คนต่อห้อง

เวลาเรียน 20 คาบ 50 นาทีต่อคาบจันทร์ - ศุกร์

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

เวลาเรียนจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้

8:30 - 09:20 ศูนย์เทคโนโลยีภาษา

9:30 - 10:20 คำศัพท์การตกแต่ง

10:30 - 11:20 โครงสร้าง / ฝึกพูด

11:30 - 0:20 โครงสร้าง / ฝึกพูด

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,302
AUD
80,766.92
THB
6 เดือน
6,259
AUD
153,095.14
THB
9 เดือน
8,870
AUD
216,960.20
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

At McNeese State University 4205 Ryan St., Lake Charles, LA 70609

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030