หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English 20Hr

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป CRICOS Course Code: 069362D

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังเตรียมตัวเองสำหรับประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน หรือ การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ การให้ความมั่นใจกับนักศึกษาที่จะใช้ชีวิตและทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAD)

นักศึกษาจะมีความพร้อมที่จะระบุข้อความภาษาอังกฤษต่างๆและมีความพร้อมที่จะเขียนภาษาอังกฤษในหลากหลายประเภทเพื่อนำไปหารือและนำเสนอแบบเดี่ยวและกลุ่ม

นักศึกษายังได้เรียนรู้ที่จะทำความคุ้นเคยกับการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันและวิถีชีวิตของชาวออสเตรเลีย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในภาษาอังกฤษของนักศึกษา นักศึกษาสามารถจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ได้ถึง 48 สัปดาห์ เพื่อให้เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,220.00
AUD
54,301.20
THB
6 เดือน
4,200.00
AUD
102,732.00
THB
9 เดือน
6,300.00
AUD
154,098.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Level 8, 75 King Street, Sydney NSW 2000, Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030