หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English 30L

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

เราเสนอตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในกรุงลอนดอน:

  • 40 คาบเรียน (30 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปซุปเปอร์เข้ม)
  • 30 คาบเรียน (22.5 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเข้มข้น)
  • 20 คาบเรียน (15 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานทั่วไป)

ช่วงการสอนที่มีอยู่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในกรุงลอนดอนรวมถึง:

  • ช่วงเช้า 9.00-12.15
  • ช่วงเที่ยงวัน 13:00 - 16.15
  • ช่วงบ่ายช่วงปลาย 16:30 - 19.45

มีการพัก 15 นาทีแบ่งอยู่ตรงกลางของแต่ละชั่วโมงเรียน

เดือนที่เริ่มเรียน ตลอดทั้งปี เดือนมกราคมกุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,532
GBP
108,445.56
THB
5 เดือน
4,320.00
GBP
185,025.60
THB
6 เดือน
6,480.00
GBP
277,538.40
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

East London School of English
21 Plumbers Row
E1 1AG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030