หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

  • นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในวันใดก็ได้ ยกเว้นวันหยุดพักผ่อน
  • นักเรียนสามารถเลือกระยะเวลาเรียนของพวกเขา 1-52 สัปดาห์
  • หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันในการฟังการอ่านการเขียนและการพูด
  • นักเรียนสามารถโอนจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการถ้าพวกเขาตอบสนองความต้องการขั้นต่ำของการสมัคร
Degree: 
ค่าเรียน: 
10 สัปดาห์
2,600.00
AUD
63,596.00
THB
20 สัปดาห์
5,200.00
AUD
127,192.00
THB
30 สัปดาห์
7,800.00
AUD
190,788.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030