หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Intensive General English 30L

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป  Intensive General English 30L

(หลักสูตรการเสริมทักษะหรือ ก.ล.ต. ได้แก่

ระดับการเรียนของELSมี 12 ระดับ: 101 ถึง 112 (ระดับเริ่มต้นถึงเชี่ยวชาญ)   

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง

สำหรับการเรียนโครงสร้าง / ฝึกพูดและการอ่าน / การเขียน 15 คนต่อห้องประมาณ 20 คนต่อห้อง

เวลาเรียน 30 คาบ 50 นาทีต่อคาบจันทร์ - ศุกร์

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

กิจกรรมจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้

วิชาเรียนที่สอนในแต่ละศูนย์อาจแตกต่างกันออกไป

8:30 - 9:20 โครงสร้าง / ฝึกพูด

9:30 - 10:20 โครงสร้าง / ฝึกพูด

10:30 - 11:20 ศูนย์เทคโนโลยีภาษา

11:30 - 00:20 คำศัพท์การตกแต่ง

12:20 - 01:30 อาหารกลางวัน

1:30 - 02:30 สำนวนอเมริกัน

2:40 - 03:45 สโมสรหนังสือระดับกลาง

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
4,032
USD
133,096.32
THB
6 เดือน
7,650
USD
252,526.50
THB
9 เดือน
10,827
USD
357,399.27
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030