หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English for Academic Purposes (EAP) ช่วงเช้า 20Hr

EAP เป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับนักเรียนที่กำลังวางแผนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งที่ระดับนักศึกษาปริญญาตรีหรือที่จบปริญญาตรีหรือหลักสูตรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิค (เช่น TAFE) วิทยาลัยธุรกิจหรือวิทยาลัยการอาชีพ

นักเรียนหลักสูตร EAP ยังเข้าร่วมในชั้นเรียนแบบให้เลือกได้อีกด้วย

  • ชั้นเรียนการสนทนา (CONVERSATION CLASS)
  • สื่อสโมสร (MEDIA CLUB)
  • การประชุมเชิงปฏิบัตการของนักเขียน (WRITER?S WORKSHOP)
  • การเตรียมสอบ IELTS
  • TOEIC*
  • TOEFL*
  • การเตรียมสอบเคมบริดจ์*
  • ทักษาะการเรียน EAP

* ภายใต้ความต้องการ

ชั้นเรียนภาคบ่ายแบบให้เลือกรวมอยู่ในหลักสูตรและใช้ค่าธรรมเนียมหลักสูตรมาตรฐานเท่านั้น(ไม่มีค่าธรรมเนียมผูกมัดเพิ่มเติมสำหรับภาคการเรียนแบบให้เลือก)    

ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป นักเรียนจะเข้าทดสอบเพื่อเข้าเรียนภาคบังคับในระหว่างการปฐมนิเทศ อ้างอิงระดับจากการทดสอบ ผู้จัดการสถาบันจะจัดนักเรียนให้เข้าในชั้นเรียนที่ดีที่สุดตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,456.00
AUD
84,533.76
THB
6 เดือน
6,048.00
AUD
147,934.08
THB
9 เดือน
8,640.00
AUD
211,334.40
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030