หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Courses 25L

โปรแกรมวิชาการได้รับการออกแบบอย่างเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ภาษาของคุณ

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์  50 นาทีต่อคาบ

9 ระดับการเรียนการสอน

เริ่มต้น - ระดับ 1, 2 และ 3

เมื่อคุณสมบูรณ์ระดับที่ 3 คุณจะสามารถ:

 • การติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาทางสังคมและนักวิชาการที่เรียบง่ายกับเจ้าของภาษาอังกฤษ
 • ถ่ายทอดเขียนและข้อมูลทางวาจาเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและนักวิชาการ

ระดับกลาง - ระดับ 4, 5, และ 6

เมื่อคุณสมบูรณ์ระดับ 6, คุณจะสามารถ:

 • แสดงตัวเองพูดและการเขียนมีข้อผิดพลาดอย่างง่ายดายและไม่กี่อย่างเต็มรูปแบบของอาสาสมัคร
 • ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่พบมากที่สุดและมีความสำคัญได้อย่างถูกต้อง
 • อ่านและทำความเข้าใจกับคำศัพท์ทางเทคนิค ในสาขาวิชาต่างๆ
 • ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษในระดับกลางได้ดีขึ้น

ขั้นสูง - ระดับ 7, 8, และ 9

เมื่อคุณสมบูรณ์ระดับ 9 คุณจะมีทักษะที่คุณต้องการในทางวิชาการหรือวิชาชีพ คุณจะสามารถ:

 • พูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่พบในแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาและการอภิปรายในหัวข้อที่สังคมและนักวิชาการพูดถึง
 • เขียนเอกสารทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
 • อ่านเข้าใจและอภิปรายวัสดุตีพิมพ์เช่น นวนิยายและวารสารระดับมืออาชีพ

วิชาเลือก

ในระดับขั้นสูงคุณสามารถมุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษของคุณโดยเลือกเองได้ตามความสนใจของตนเอง

 • เรียนรู้วัฒนธรรมคนอเมริกัน
 • การอภิปรายในหัวข้อต่างๆ
 • ประวัติศาสตร์อเมริกา
 • หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL
 • หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
 • ภาพยนตร์และนวนิยาย
 • สำนวนและคำสแลง

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
4,253.00
USD
140,391.53
THB
6 เดือน
8,033.00
USD
265,169.33
THB
9 เดือน
12,049.00
USD
397,737.49
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

The Language Company (TLC)
Ivy Tech Community College 3800 N. Anthony Blvd., Fort Wayne, IN 46805 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030