หลักสูตรมัธยมปลาย High School Year 9-13

Dunstan High School provides International education programmes to students from a wide range of countries around the world.  Our programme is small and is designed to allow our students the chance to fully integrate into the school and community and experience the unique culture of the Real New Zealand.

Dunstan is a Co-educational State Secondary School for students in Yr 9-13.  With a role of 550 students it features an Extensive Academic Programme, Premium Outdoor Education courses and strong sporting and cultural co-curriculum activities.

Students can choose to live either in our boarding hostel or with carefully selected homestay families in a community that enjoys a high standard of living and a stunning landscape and environment.

A dedicated international team supports students from the time of enquiry throughout their stay in New Zealand.  Dunstan is justifiably proud of its 100% commitment to student wellbeing ? and of the success stories of the many students who have chosen Dunstan as a partner in their International education adventure.

Degree: 
ค่าเรียน: 
Full Year
13,500.00
NZD
305,235.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030