หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS Preparation Course

หลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนได้คะแนนที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าสู่ TAFE หรือมหาวิทยาลัย นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทดสอบในสี่ส่วนภาษาหลัก - ฟังการอ่านการเขียนและการพูด - ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  ความคืบหน้าของนักเรียนจะเป็นไปตามการสอบช่วงปลายของสัปดาห์ซึ่งจะมีคำแนะนำเขียนกำกับไว้ด้วยครูผู้สอน 

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,640
AUD
64,574.40
THB
6 เดือน
5,280
AUD
129,148.80
THB
9 เดือน
7,920
AUD
193,723.20
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030