หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS Preparation Course 20Hr

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS Preparation Course 20Hr

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,160
AUD
52,833.60
THB
6 เดือน
5,760
AUD
140,889.60
THB
9 เดือน
8,640
AUD
211,334.40
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Level 1, 131 Queen Street, Melbourne VIC 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030