หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ IELTS Preparation Course 35L

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ IELTS Preparation Course ของ Kaplan International English เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน

หลักสูตร IELTS Preparation Courses คืออะไร?
The International English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาลในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการพิจารณาออกวีซ่าทำงานให้กับพนักงาน เมื่อคุณลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเตรียมสอบของ Kaplan International English เราจะสอนทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ ให้หลักสูตร IELTS Exam Preparation และการฝึกฝนในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS! Kaplan International Colleges มีหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS 3 หลักสูตรโดยมีระดับความยากง่ายและความเข้มข้นแตกต่างกันไป อีกทั้งเรายังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบอื่นๆ เช่น เตรียมสอบ Cambridge Exam Preparation เตรียมสอบโทเฟล(TOEFL) เป็นต้น

เกี่ยวกับหลักสูตร

 • ทุกโรงเรียนใน UK and Ireland. Australia: Sydney Manly
 • วันเริ่มเรียน : กรุณาตรวจสอบ fact sheet สำหรับรายละเอียดทั้งหมด.
 • ระยะเวลาเรียน : 2-10 สัปดาห์, ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน
 • อายุขั้นต่ำ : 16 ปี
 • ระดับภาษาอังกฟษขั้นต่ำ : Intermediate English
 • จำนวนนักเรียนต่อห้อง : 10?15 คน
 • บทเรียนต่อสัปดาห์ : 28 + 7 โครงสร้างการเรียน

IELTS แบบเข้มข้น

 • 28 บทเรียน IELTS Exam Preparation: เน้นการเรียนเพื่อเตรียมการสอบแบบเข้มข้น และเรียนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ.
 • 7 บทเรียนเกี่ยวกับวิชาเสริม: เป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกลงตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละคนซึ่งอาจจะมีการเรียนที่นอกเหนือจากคอร์สถ้านักเรียนต้องการ.

IELTS เรียนเสริม

 • 20 บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไป: เรียนเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนา grammar และคำศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน. 
 • 8 บทเรียนเกี่ยวกับ IELTS Preparation 
 • 7 บทเรียนเกี่ยวกับวิชาเสริม
Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
5,160
AUD
126,213.60
THB
6 เดือน
9,600
AUD
234,816.00
THB
9 เดือน
14,400
AUD
352,224.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Kaplan_logo
Level 1, 22 Peel Street, Adelaide, SA 5000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030