เกี่ยวกับเรา The Dean Inter ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

ศึกษาต่อต่างประเทศ The Dean Inter Office

 

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ (The Dean Inter) ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญและ มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  โดยทีมงานศูนย์แนะแนว เดอะดีน อินเตอร์ ได้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่น เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อออสเตรเลีย และ เรียนต่อนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ในการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ  ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเปิดโลกทัศน์ของตนเอง อันจะเป็นปัจจัยสำคัญแก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในยุคของการแข่งขันตามกระแสโลกาภิวัฒน์

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ (The Dean Inter) ให้ความสำคัญกับมาตราฐานการให้บริการและการให้คำปรึกษาการ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ  ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลหลักสูตรอย่างแม่นยำในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษา ระดับวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษ และให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำวีซ่าของแต่ละประเทศอย่างละเอียด

ทีมงานศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศเดอะดีน อินเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือนักเรียนในด้านการ ศึกษาต่อต่างประเทศ และพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับทุกคนด้วยความใส่ใจและดูแลทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแต่วันเริ่มสมัครเรียนจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา 

 

บริการของเดอะดีนอินเตอร์

ศูนย์แนะแนวการ ศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอื่นๆ ในการเป็นตัวแทนให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิเช่น ข้อมูลการสมัครเรียน ความเป็นอยู่ทั่วไปและการทำวีซ่า ให้กับนักเรียนและนักศึกษาไทย

ศูนย์แนะแนว เดอะดีน อินเตอร์ ไม่เพียงแต่จะให้ข้อมูลการศึกษาเท่านั้น ทีมงานเดอะดีน อินเตอร์ ทุกคนเต็มใจและยินดีที่จะให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการไปเรียนต่อต่างประเทศให้กับนักศึกษาทุกท่านอย่างครบวงจร ได้แก่:

 • ให้คำปรึกษาและข้อมูลทางการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • จัดหาสถาบันที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • ให้บริการดำเนินเรื่องเรื่องสมัครเรียนต่อ ไปยังสถาบันในต่างประเทศ
 • จัดหาที่พัก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สถาบันไปรับที่สนามบินปลายทาง
 • ดำเนินเรื่องขอวีซ่า
 • จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน
 • แนะนำการทำงานในต่างประเทศ
 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ให้คำปรึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในต่างประเทศ
   

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ 

The Dean Inter ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ   
The Dean Inter is an approved member of the Thai International Education Consultant Association (TIECA) http://www.tieca.com/index.php 

 

Education UK Certificate (2014)

Education UK Certificate เครื่องหมายรับรองคุณภาพและความเป็นมืออาชีพในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

 

Qualified Education Agent Counsellors (2013)

Qualified Education Agent Counsellors เครื่องหมายรับรองคุณภาพและความเป็นมืออาชีพในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

 

Certificate of Participation - Agent Familiarization Tour of New Zealand (2006)

Certificate of Participation - Agent Familiarization Tour of New Zealand เครื่องหมายรับรองคุณภาพและความเป็นมืออาชีพในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ