เข้าอบรมและอัพเดทหลักสูตรที่เป็นที่นิยมของนักเรียนไทยปี 2015 กับ สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลียประจำกรุงเทพฯ (ออสเทรด)

Keeping Thai education agents informed :

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลียประจำกรุงเทพฯ (Austrade) ได้จัดงานมอบความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาออสเตรเลียให้กับผู้แทนจากบริษัทที่ให้บริการด้านการศึกษาต่อในออสเตรเลีย โดยมีผู้เข้าร่วม 138 คนจาก 112 บริษัท และ 9 ผู้แทนในประเทศของสถานศึกษาออสเตรเลีย คุณเกรก วอลลิส อัครราชทูต (การพาณิชย์) ออสเทรด ประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์โดยเน้นถึงความสำคัญของเหล่าผู้ให้บริการด้านการศึกษาต่อ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักเรียนไปลงทะเบียนศึกษาต่อในออสเตรเลียมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 รองจากประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และเกาหลีใต้

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030