เทศกาลตรุษจีน ในต่างประเทศ

เทศกาลปีใหม่จีน หรือตรุษจีน ใกล้จะมาถึงอีกครั้ง การเฉลิมฉลองและสีสันวันตรุษจีนไม่เพียงแต่มีปรากฏคึกคักอยู่เฉพาะแต่ในเขตแดนของประเทศจีนเท่านั้น ผู้คนทั่วโลกยังได้สัมผัสสีสันตรุษจีนในชุมชนชาวจีน ที่กระจัดกระจายตัวตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย เนื่องด้วยประชากรชาวจีนมีอยู่เกือบทั่วโลกจึงมีการจัดเทศการตรุษจีน ณ เมืองต่างๆทั่วโลก เช่น London , Paris , New York , San Francisco , Honolulu , Toronto , Vancouver , Melbourne เป็นต้น น้องๆที่กำลังเรียนอยู่ที่เมืองต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ลองไปร่วมงานดูสักครั้งนะคะ

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030