เรียนจบที่ประเทศอเมริกา สามารถขอวีซ่าทำงาน???

เรียนจบที่ประเทศอเมริกา สามารถขอวีซ่าทำงานต่อได้เลย???

เพื่อนๆนักเรียนที่เรียนอยู่ที่ประเทศอเมริกา รู้กันรึยังครับ? ว่าสามารถเพิ่มเติมประสบการณ์การทำงานได้ ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์การทำงาน คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

Optional Practical Training (OPT) เป็นหนทางยอดเยี่ยมที่ทำให้เพื่อนๆได้รับประสบการณ์การทำงานจริงกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา 

OPT ยังได้รับมอบอำนาจจาก U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) ให้สามารถยืดกำหนดเวลากลับประเทศในวีซ่านักเรียนประเภท F1 ได้ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีโอกาสฝึกทำงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

มีนักศึกษาชาวต่างชาติให้ความสนใจในการได้รับประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆ

นักศึกษาชาวต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะได้รับการฝึกงานแบบ OPT รวม 12 เดือน หลังจากจบการศึกษาหนึ่งหลักสูตร (นักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกงานแบบ OPT ครบ 12 เดือนแล้ว สามารถสมัครขอฝึกงานเพิ่มเติมได้อีก 12 เดือน หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป) นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้ ทั้งก่อนหรือหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งแบบเต็มเวลาหรือแบบนอกเวลา หากได้รับข้อเสนอให้เข้าทำงาน นักศึกษาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครขอฝึกงานแบบ OPT แต่อย่างไรก็ตามงานที่เสนอให้นักศึกษานั้นต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนมาโดยตรง

 

นอกจากนั้นการทำงานเต็มเวลาหลังจากจบหนึ่งปีการศึกษาแล้ว การฝึกงานแบบ OPT ยังให้สิทธิ์นักศึกษาทำงานในช่วงเวลาปิดเทอมอีกด้วย เช่น ปิดเทอมภาคฤดูร้อน (การฝึกงานแบบ OPT ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา (pre-completion) หรือการทำงานเสริมนอกเวลา (20 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า / สัปดาห์) ระหว่างภาคการศึกษา (การฝึกงานแบบ OPT ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา) นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ หรือคณะอื่นๆตามรายละเอียดด้านล่าง จะได้รับสิทธิ์ตามกฎ 2008 ของกระทรวงความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security) ให้สามารถยืดเวลากลับประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้ถึง 29 เดือน:

    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
    วิศวกรรมศาสตร์
    เทคโนโลยีวิศวกรรม
    วิทยาศาสตร์
    คณิตศาสตร์
    เทคโนโลยีทางทหาร
    ฟิสิกส์

การขอยืดขยายเวลากลับประเทศนั้น มีไว้ให้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการว่าจ้างจากธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนไว้ในโปรแกรม E-Verifyเท่านั้น" www.uscis.gov) เท่านั้น E-Verify เป็นระบบฟรีในอินเตอร์เน็ต ที่ดำเนินการโดย USCIS และกระทรวงความมั่นคงทางสังคม (Social Security Administration) ซึ่งเป็นผู้ที่จะทำการพิจารณาว่าบุคคลใดจะได้รับสิทธิ์ทำงานต่อ

 

สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ไม่ต้องการที่จะทำการศึกษาถึง 12 เดือนก่อน เพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT หลักสูตร UC Berkeley Extension?s International Diploma Program (IDP) เสนอการฝึกงานให้นักศึกษาหลังจากที่ทำการศึกษาไปเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น

 

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตร 4 เดือน จากคณะบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบริหารธุรกิจระดับโลก, การตลาด หรือการบริหารโครงการ วิธีการนี้จะทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถรวมเวลาการศึกษาที่สถาบันกับการฝึกงานไว้ด้วยกัน ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการศึกษาในหลักสูตร MBA มีนักศึกษาจากทั่วโลกมาเข้ารับการศึกษาและฝึกงานในหลักสูตร IDP บางคนเป็นผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วหรือบางคนก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพด้านธุรกิจ หลักสูตร IDP เสนอการฝึกงานในด้านธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา, การบันเทิง, การเงินและการธนาคาร, การดูแลสุขภาพ, การบริการ, การค้าระหว่างประเทศ, การตลาด, การประชาสัมพันธ์ หรือ การโทรคมนาคมสื่อสาร ล่าสุดได้มีการรวมการฝึกงานกับบริษัท Ballena Technologies, บริษัท Bayer Healthcare LLC, บริษัท Comcast Spotlight, บริษัท Shaklee Corporation, บริษัท Siemens, บริษัท Voleon Capital Management LP และโรงแรม Westin St. Francis เพื่อมอบโอกาสและประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานให้กับนักศึกษา ส่วนใหญ่การฝึกงานจะเป็นการทำงานในบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดกลาง


Credit : http://studyusa.com

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030