เรียนต่อนิวซีแลนด์ CBIT Cornell Institute of Business and Technology

ที่ตั้ง 150 Hobson St. Auckland
เว็บไซต์

CBIT Cornell Institute of Business and Technology

Cornell Institute of Business and Technology ได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งของโรงเรียนยอดเยี่ยมในนิวซีแลนด์ สาขาการโรงแรม Hospitality นอกจากนี้แล้วสถาบันมีหน่วยงาน ได้แก่ i-career  สำหรับช่วยเหลือนักเรียนด้านการหางานและเตรียมตัวสมัครงานหลังเรียนจบ

เรียนสายวิชาชีพ Cornell Institute of Business and Technology ประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นและทันสมัย สามารถประยุกต์นำมาใช้ในการทำงานได้จริง โดยทางสถาบันจะจำกัดจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนให้เหมาะสม เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

  • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินเพียง 5 นาทีจาก Sky Tower
  • มีห้องสมุด พื้นที่เพื่อช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบริการอินเตอร์เน็ตฟรี
  • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

Cornell Institute of Business and Technology

  • ได้รับการยอมรับมาตรฐานจาก NZQR (New Zealand Qualifications Authority)
  • Cornell Institute of Business and Technology เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับของประเทศนิวซีแลนด์
  • มีบรรยากาศในการเรียนที่ปลอดภัย และมีความเป็นอินเตอร์เพราะมีนักเรียนจากหลายเชื้อชาติ
  • สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนที่มีคุณภาพ มีความเป็นกันเองและมีคุณวุฒิสูง
  • ทุกหลักสูตรสอนให้ฝึกทักษะและความรู้จากการปฏิบัติจริง
  • สามารถเรียนต่อในหลักสูตร diploma ในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศได้
  • Cornell Institute of Business and Technology นั้นสามารถทำงาน full time ได้ 25 ชั่วโมง part time 15 ชั่วโมง

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030