เรียนต่อนิวซีแลนด์ Christchurch Polytechnic Institute of Technology CPIT

ที่ตั้ง 130 Madras St
Christchurch Central
เว็บไซต์

Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)

Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT) เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงและฝึกฝนภาษาอังกฤษกับนักศึกษาชาวกีวีเป็นประจำทุกวัน เข้าเรียนได้ทุกระดับจากระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประสานงานการขอวีซ่าทำงานให้กับนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา การเรีบยนที่เน้นเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อตลาดการค้าโลก การบริหารและและสนนับสนุนเป็นเลิศ สถาบันตั้งอยู่ในกลางเมืองมีการจัดกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวในราคาประหยัด เป็นสมาชิกขององค์กร English New Zealand และเป็นสมาชิกสมาคมนานาชาติของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมากกว่า 200 หลักสูตร

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030