เรียนต่อนิวซีแลนด์ Shirley Boys' High School

ที่ตั้ง N Parade, Shirley, Christchurch 8013
เว็บไซต์

Shirley Boys' High School

Shirley Boys' High School ตั้งอยู่ในเมืองไครเชิส ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความงดงาม มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง มีโพลีเทคนิค 1 แห่ง อีกทั้งยังมีสถาบันฝึกอบรมด้านวิชาชีพเฉพาะทางอีกหลายแห่ง เมืองไครสต์เชิร์ชตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกที่อยู่ในเกาะใต้หลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและดึงดูดใจในเรื่องของการศึกษา

Shirley Boys' High School มีชื่อเสียงในด้านการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเป็นมิตร ความเอาใจใส่ของบุคลากรต่อนักเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ตรงศุนย์การของการคมนาคมง่ายต่อการเดินทาง มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน ที่มาจากหลากหลายประเทศ

หลักสูตร

Shirley Boys' High School มีหลักสูตรหลากหลาย และมีอุปกรณ์การสอยเฉพาะทาง

  • หลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ดนตรี กราฟฟิค พาณิชยกรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และ พลศึกษา
  • ห้องฝึกงาน สตูดิโอห้องประกอบอาหาร ห้องอิเลคทรอนิค ห้องศิลปะ ห้องเทคโนโลยี และห้องดนตรี
  • กีฬาฤดูหนาว กีฬาฤดูร้อน สโมสร กิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
  • สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬาที่ทันสมัย สนามรักบี้ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส  สนามฮอกกี้ โรงยิม ห้องยกน้ำหนัก

ค่าเรียน

International Student Fees 2019

TUITION                                                                                                                NZD

  • Full Year                                                                                                     $14,500.00
  • Term One                                                                                                     $3,625.00
  • Term Two                                                                                                     $3,625.00
  • Term Three                                                                                                  $3,625.00
  • Term Four                                                                                                    $3,625.00
  • Administration Fee (one-off payment)                                                             $500.00

ที่พัก

โรงเรียนสามารถจัดและให้การดูแลครอบครัวโฮมเตย์ที่คัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีจากบรรดาครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่ในชุมชนรอบโรงเรียน เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงสนามบินจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรอต้อนรับอยู่ซึ่งจะพาไปยังครอบครัวโฮมเตย์ ครอบครัวโฮมเตย์เหล่านี้ได้รับการตรวจสอบจากตำรวจที่กำหนดไว้ในกฏระเบียบปฏิบัติ และโรงเรียนได้ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไปเยี่ยมชมบ้านก่อนการให้นักเรียนเข้าพักอาศัย

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030