เรียนต่อนิวซีแลนด์ The University of Auckland English Language Academy ELA

ที่ตั้ง Level 5, 67 Symonds Street
เว็บไซต์

The University of Auckland English Language Academy ELA

The University of Auckland English Language Academy ELA เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ELA จัดหาโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกคนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรมอาจารย์ผู้สอน

จุดเด่นของสถาบัน The University of Auckland English Language Academy

 • The University of Auckland English Language Academy เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
 • นำเสนอสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่หลากหลายวัฒนธรรม โดยนักศึกษาของ The University of Auckland English Language Academy สามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนมีสังคมอย่างนานาชาติกับเพื่อนนักศึกษาที่มาจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
 • สถานที่ตั้งของง The University of Auckland English Language Academy อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง
 • The University of Auckland English Language Academy มีห้องเรียนที่ทันสมัยและกว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครับครัน ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษามากกว่า 400 คนขึ้นไป
 • The University of Auckland English Language Academy มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอน
 • มี English Pathway Programme ที่สามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ได้โดยตรง ซึ่ง Foundation Course เป็นหลักสูตรที่ CUAP ให้การรับรอง
 • มีการบริการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 • บริการจัดหาที่อยู่แบบโฮมสเตย์และอพาร์ทเมนต์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา
 • มีศูนย์กลางภาษาอังกฤษที่นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง English Language Self Access Centre (ELA) ซึ่งเปิดบริการทุกวันและมีคอมพิวเตอร์มากกว่า 90 เครื่อง
 • มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
 • The University of Auckland English Language Academy เป็นสถาบันที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางการสอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมทั้งจัดเตรียมคอร์สสำหรับการสอบ IELTS
 • มีหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) และเป็นศูนย์กลางการฝึกหัด CELTA ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030