เรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

Liverpool John Moores University ก่อตั้งปี 1823 เมือง Liverpool ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ สามารถเดินทางไปยัง Manchester ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง และเดินทางไป London ด้วยรถไฟประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ 2 ใน UK โดยมีนักศึกษามากกว่า 25,000 คน  Liverpool John Moores University ประกอบไปด้วย 3 แคมปัสที่ตั้งอยู่ภายในเมืองและใกล้ City Centre แคมปัสของมหาวิทยาลัยยังถือว่ามีขนาดใหญ่ที่เป็นอันดับที่ 10 ในประเทศอังกฤษ

เด่นทางด้าน Research in Architecture and Build Environmental, Electrical and Electronics Engineering

Ranking

  • อันดับ 61 ในสหราชอาณาจักร จาก The Times Higher Education ปี 2016/17
  • อันดับ 74 ในสหราชอาณาจักร จาก The Complete University Guild ปี 2017
  • อันดับ 84 ในสหราชอาณาจักร จาก The Guardian ปี 2017
  • North-West of England (Complete University Guide 2019)

หลักสุตรที่เปิดสอน

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก

ค่าเรียน

  • ปริญญาตรี £13,080
  • ปริญญาโทและเอก £14,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ 

อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 บีทีเอส สถานี ชิดลม ทางออก 4 

เบอร์โทร 02-2544868 

Line : @thedeaninter 

 

 

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030